Abbas Bin Firnas, Juruterbang Manusia Pertama

Abbas bin Firnas, Sang Penerbang Pertama

Banyak bukti sejarah baik tertulis atau relief, yang menegaskan bahawa selama berabad-abad umat Islam menjadi role model perabadan dunia. Di antaranya adalah ada seorang ilmuan Islam melakukan penyelidikan mengenai dunia penerbangan. Apa yang ilmuan Islam lakukan pada masa itu adalah satu kejayaan dan penerokaan pertama dalam dunia aeroangkasa.

Orang yang pertama merobek sekat-sekat kejumudan dalam bidang ini adalah seorang muslim yang bernama Abbas bin Firnas. Ibnu Firnas menguasai banyak cabang ilmu pengetahuan. Ia suka menyibukkan diri dengan hal-hal baru. Dalam banyak manuskrip sejarah Andalusia, diceritakan bahawa Ibnu Firnas adalah seorang yang bersemangat dalam mempelajari hikmah, falsafah, matematik, dan perubatan. Ia juga suka dengan ilmu falak. Dan unggul dalam bidang Kimia, Kejuruteraan, dan Seni Bina.

Kaum muslimin di Andalusia masa itu tengah gandrung dengan Ilmu Perubatan dan Kimia. Abbas bin Firnas mencuba sesuatu yang baru, aerodinamik.

Mengenal Abbas bin Firnas

Dia adalah Abu al-Qasim, Abbas bin Firnas bin Wirdas at-Takurini al-Andalusi al-Qurtubi. Ia merupakan seorang penemu dari Andalusia. Seorang ahli falsafah dan juga penyair. Ia dibina dan dididik di bandar ilmu dan ulama, Takurina di wilayah Cordoba.

Sejarawan tidak menyebutkan terperinci tentang kelahirannya. Hanya saja ia disebut hidup pada abad ke-2 hingga ke-3 Hijrah. Ia hidup di masa kekhalifahan Bani Umayyah II. Pada masa Khalifah al-Hakam I, Abdurrahman II, dan Muhammad I, yang hidup pada abad ke-9 Masehi.

Abbas bin Firnas menyandang kedudukan sebagai penyair kerajaan di ibu kota Cordoba. Ia merupakan sosok yang jarang berlaku. Amat perhatian dengan matematik, ilmu falak, fizik, dan terkenal dengan penyelidikan tentang penerbangan. Ia adalah pilot pertama di dunia.

Para ahli sejarah sepakat, Abbas bin Firnas meninggal dunia pada tahun 887 M di umur yang ke 80 tahun.

Di masa hidupnya, Abbas tumbuh di pusat ilmu dan penemu. Ia tumbuh besar di Bandar Cordoba, bandar yang menjadi destinasi orang-orang Arab dan non-Arab untuk menimba ilmu pengetahuan dengan berbagai macam jurusan.

Abbas bin Firnas memulakan pengembaraan beliau dalam ilmu pengetahuan dengan mempelajari Al-Quran di Kuttab wilayah Takurina. Setelah itu barulah ia turut serta belajar di Masjid Cordoba untuk memperoleh pengetahuan Islam yang lebih luas. Fasa belajar seterusnya, ia mulai mengadakan disukusi dan dialog, mengadakan seminar dan ceramah, dalam pelbagai cabang ilmu syair, sastera, dan bahasa Arab.

Ia dikenal sebagai seorang sasterawan dan penyair Andalusia. Para pakar bahasa duduk bersamanya untuk belajar cabang-cabang ilmu bahasa Arab. Seperti: ilmu badi ', bayan, dan ilmu-ilmu balaghah lain.

Selain dikenal sebagai seorang ahli bahasa dan penyair yang handal, Ibnu Firnas juga menonjol dalam ilmu falak, perubatan, dan penemu dalam pelbagai bidang. Ia juga seorang ahli matematik dan Kimia.

Abbas bin Firnas adalah seorang yang sangat bijak. Ia mampu memparalelkan satu cabang ilmu yang ia kuasai dengan cabang ilmu lain. Sehingga masing-masing ilmu itu mempunyai kaitan, memberikan kajian yang lebih luas, dan lebih terasa manfaatnya secara ril. Misalnya, ilmu Kimia yang ia pelajari sangat membantu dalam memahami butir-butir pembuatan ubat-ubatan (farmasi), perubatan, dan penerbangan. Ia memberikan sumbangan pengetahuan yang begitu besar bagi ilmuan-ilmuan setelahnya. Para ilmuan di zamannya mengatakan, "Ia adalah seorang pakar dari para pakar. Unggul dari para rakan-rakannya dalam ilmu eksak, Perubatan, Kimia, Kejuruteraan, Industri, dan para pakar sastera. Ia adalah seorang perintis yang mengejawantahkan sebuah teori menjadi penyelidikan dan amalan. Oleh kerana itulah, ia layak diberi gelaran dengan seorang maestronya Andalusia ".

Seorang Doktor Sekaligus Farmasi

Kajian Abbas bin Firnas meliputi ilmui Farmasi dan Perubatan. Ia mampu mensinergikan kedua-dua ilmu ini sehingga saling memanfaatkan satu dengan yang lain. Ia berpegang pada prinsip klasik kesihatan, mencegah lebih baik daripada mengubati. "Satu auns pencegahan lebih baik daripada satu kwintal rawatan", katanya.

Mungkin anda boleh sebut Abbas seorang herbalis. Kerana ia mempelajari benda-benda padat, pohon-pohon, dan juga tumbuh-tumbuhan untuk rawatan. Ia mengadakan kajian dan perbincangan bersama para doktor dan ahli farmasi, mencari penyelesaian tentang kesihatan badan dan menjaga dari penyakit.

Bani Umayyah II di Andalusia mengangkatnya sebagai doktor istana setelah menyeleksi beberapa doktor terkenal lain. Ia mempunyai kelayakan doktor yang luar biasa dalam hikmah, kaedah rawatan, cara penyampaian, upaya pencegahan, dan kemampuan mengklasifikasikan makanan-makanan yang boleh memberi kesan kepada penyakit.

Abbas bin Firnas tidak taklid dengan hasil penyelidikan orang lain. Ia belum puas sebelum melakukan kajian sendiri. Oleh kerana itulah, ia dikenal sebagai sosok yang senantiasa melakukan amalan daripada teori-teori yang beliau kaji, dalam setiap ilmu. Terutama Ilmu Perubatan dan Farmasi. Lebih khusus lagi dalam bidang herba.

Perkhidmatan dan Warisan Ibnu Firnas

Pertama: al-Miqat. Abbas bin Firnas membuat sebuah alat untuk mengetahui waktu. Semcam jam.

Kedua: al-Munaqalah. Iaitu sebuah alat hitung atau kalkulator di zaman itu.

Ketiga: Dzatul Halqi. Adalah astrolabe, yakni sebuah komputer astronomi yang sangat kuno untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan waktu, kedudukan matahari, dan bintang-bintang di langit.

Keempat: al-Qubah as-samawiyah (planetarium). Planetarium adalah sebuah teater yang dibina untuk menyajikan persembahan edukatif sekaligus hiburan tentang astronomi dan langit malam. Atau untuk latihan navigasi langit

Kelima: Membuat kaca daripada batu dan pasir. Sejarawan sepakat bahawa Abbas bin Firnas adalah orang pertama di Andalusia yang mencetuskan idea industri kaca daripada batu dan pasir. Dan Andalusia adalah wilayah termaju di Eropah pada masa itu.

Ilmu Penerbangan

Abbas binf Firnas telah melakukan banyak penyelidikan dan kajian. Ia telah mengkaji masa benda ketika dihadapkan dengan udara dan pengaruh tekanan udara terhadap benda di ruang hampa uadara. Berbekalkan dari penguasaan ilmu eksak, matematik, dan kimia, ia terus mengkaji masa benda. Hingga akhirnya ia melakukan eksperim menerbangkan diri.

Ibnu Firnas memakai semacam sayap burung penuh dengan bulu-bulunya yang dibuat dari sutera. Yang telah ia hitung mampu menahan berat tubuhnya. Setelah persiapan dirasa cukup, ia mengumumkan bahawa dirinya akan melakukan percubaan terbang.

Orang-orang pun berkumpul di pusat bandar Cordoba untuk menyaksikan pementasan dengan bintang tunggal, Abbas bin Firnas. Seorang manusia akan terbang seperti burung-burung melangkahi bangunan-bangunan Cordoba. Ibnu Firnas menapak, menaiki tempat tinggi untuk memulakan aksinya. Ia kibaskan kedua sayapnya menepak udara. Lalu ia terbang. Melayang jauh dari tempat bertolak. Orang-orang menyaksikan peristiwa itu penuh dengan rasa takjub. Sampai akhirnya Ibnu Firnas mendarat.

Ibnu Firnas telah membuktikan bahawa benda padat boleh melayang di udara. Ia mampu menjadikan tubuhnya ringan dan menolak graviti bumi. Ketika ia meloncat dari tempat yang tinggi udara membawanya. Teori-teori dan praktik ini, kemudian terus dikembangkan menjadi penerbangan modern saat ini.

Pengakuan Barat Terhadap Ibnu Firnas

Sejarawan Amerika, Ellen White, menulis sebuah kajian yang diterbitkan dalam jurnal teknologi dan budaya tahun 1960, ia berpendapat pelopor penerbangan pertama di Eropah adalah Eilmer of Malmesbury.

Eilmer melakukan penerbangan saat melarikan diri dari salah satu penjara di Inggeris. Ia melakukan percubaan penerbangan itu di awal abad ke-11 M. Ia membuat sayap dari bulu-bulu, lalu mengikatnya di lengan dan kakinya, kemudian terbang dalam jarak tertentu. Namun ia jatuh dan mengalami patah kaki. Aksinya itu terjadi di awal tahun 1010 M. Ellen White menyatakan apa yang dilakukan Eilmer ini bukan diilhamkan mitologi Yunani kuno tentang Daedalus dan anaknya, Ikarus. Ia mengikuti kajian saintifik yang dilakukan oleh Ibnu Firnas. Kerana Ibnu Firnas menjadi satu-satunya rujukan dalam dunia penerbangan di abad ke-11 M.

Namun sangat disayangkan, buku-buku ensiklopedi sejarah penerbangan hanya memunculkan nama Orville (1877 - 1923 M) dan saudaranya Wilbur Wright (1867 -1912 M), sebagai pelopor dunia penerbangan. Mereka melupakan nama ilmuan muslim, Abbas bin Firnas, sebagai orang pertama yang mengadakan kajian manusia terbang melawan graviti bumi. Ibnu Firnas mencapai prestasinya pada abad ke-9, hampir 1000 tahunan sebelum Wright bersaudara membuat penerbangan perdananya.

Capaian Ibnu Firnas tentu sesuatu yang ajaib di masa itu. Selepas itu, dunia penerbangan terus berkembang, Wright bersaudara dengan pesawat enjinnya hingga jadi seperti sekarang.

Pengajaran

Pertama: Umat Islam dahulu, mendahulukan Al-Quran sebelum segala sesuatu. Abbas bin Firnas mengenyam pendidikan Al-Quran sebelum mengenal yang lain. Kemudian mempelajari ilmu agama di masjid. Baru setelah itu, mempelajari ilmu yang menjadi passion-nya. Oleh kerana itu, para orang tua jangan salah mengambil tahap pendidikan anaknya.

Kedua: Umat Islam adalah pelopor dalam amalan. Dulu, orang-orang Yunani hanya mencetuskan idea dari sebuah perenungan. Namun mereka tidak membuktikan kebenarannya di tahap praktikal. Oleh kerana itu, tidak ada inovasi dan penemuan. Berbeza dengan umat Islam, sebuah teori dijawantahkan dengan sebuah amalan dan penyelidikan sehingga muncullah banyak penemuan-penemuan.

Ketiga: Umat Islam telah mengenal peradaban jauh sebelum Eropah dan Amerika mengenalinya. Jika anda membaca sejarah Andalusia, anda akan mendapati bagaimana kemegahan kotanya, keindahan bangunannya, kemodenan masyarakatnya, perkembangan ilmu pengetahuannya. Di sisi lain, anda juga akan mencari orang-orang Eropah masih tenggelam dalam kegelapan. Bacalah sejarah, bagaimana Ratu Isabella sangat ingin melihat bandar Granada sebelum mereka menaklukkannya hingga membahayakannya nyawanya. Kerana apa? Kerana tingginya peradaban kaum muslimin.

Benarlah firman Allah ﷻ

وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

"Dan masa (kejayaan dan kehancuran) itu Kami pergilirkan diantara manusia (agar mereka mendapat pelajaran)" (QS: Ali Imran | Ayat: 140).

Comments