Seberapa Besar Bahayanya Wanita Itu?


Rasulullah SAW bersabda: Sepeninggalanku aku tidak meninggalkan ujian bagi laki-laki yang lebih berbahaya daripada godaan wanita (yakni wanita sebagai godaan yang paling berbahaya bagi laki-laki) (H.R. Muslim, Bukhari)

Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya dunia ini manis dan menghijau (sangat memikat) dan dengannya Allah menguji kalian, lalu Allah akan melihat bagaimana perbuatan kalian.karena itu jagalah diri kalian dari godaan dunia dan wanita, kerana sesungguhnya godaan Bani Israil yang pertama adalah wanita. (H.R. Muslim)

Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya iblis yang terlaknat berkhutbah kepada para syetan, "hendaklah kalian menggoda manusia dengan khamar dan segala sesuatu yang memabukkan dan dengan wanita. Sesungguhnya aku tidak mendapatkan suatu kumpulan kejahatan kecuali di dalamnya." (H.R. Hakim)

Rasulullah SAW bersabda: Jangan sekali-kali kalian bertamu kepada wanita, seorang lelaki Ansar bertanya "bagaimana dengan ipar?" Beliau menjawab "Ipar sama dengan kematian" (H.R. Ahmad, Bukhari, Tirdmidzi)

Rasulullah SAW bersabda: Wanita mana saja yang memakai minyak wangi lalu ia lewat pada suatu kaum supaya mereka merasakan wanginya maka wanita itu pezina. (H.R. Ahmad, Nasa'i, Hakim)

Mari kita jaga wanita-wanita kita dari murka Allah, kerana:

Rasulullah SAW bersabda: Wanita itu seluruhnya Aurat. (H.R. Thabrani)

Rasulullah SAW bersabda: Wanita itu aurat, apabila ia keluar (dari rumahnya) setan senantiasa mengintainya. (H.R. Tirmidzi)

sumber http://www.sukasaya.com/

Comments