Pola Propaganda Freemason

 Freemasons_kerajaan
 
CIEVEL, di dalam bukunya "Sejarah Freemason" berkata, "Jika saudara-saudara kita sesama ahli Freemason ingin memasukkan seseorang ke dalam kumpulan kita, maka mereka harus dapat memberikan suatu gambaran yang baik dengan mengatakan kepadanya, bahwa perkumpulan ini merupakan suatu organisasi sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kemajuan.
 
"Para anggotanya hidup dalam persaudaraan yang dipenuhi dengan kecintaan dan persamaan. Tanah air seorang Freemason adalah seluruh dunia ini. Di tempat mana pun seorang ahli Freemason berada, pasti ia akan berjumpa dengan saudara-saudaranya yang saling berlumba untuk menghormatinya dan menolongnya selama mereka itu tahu bahawa yang bersangkutan adalah anggota organisasi mereka.
 
"Perlakukan semacam ini semata-mata untuk kepentingan syi'ar rahsia dan keakraban yang berlaku pada keluarga Freemason. Mereka harus berkata kepada setiap orang sesuai dengan keadaan yang bersangkutan, tahap berfikirnya dan minatnya, agar mereka berjaya menarik seseorang sesuai dengan selera yang bersangkutan dan mereka boleh menarik orang tersebut ke dalam Freemason melalui kesenangannya.
 
"Jika mereka melihat seseorang yang menonjol dan berusaha untuk mengetahui hal-hal rahsia Freemason, maka mereka hendaklah mengatakan kepadanya bahawa di dalam Freemason terdapat rahasia-rahasia yang tidak akan diketahui oleh pihak luar.
 
"Jika mereka mencari seseorang yang menginginkan kemewahan, maka hendaklah mereka mengatakan kepadanya bahawa di dalam Freemason terdapat pesta-pesta yang glamour dengan perkhidmatan gadis-gadis cantik dan makan di restoran-restoran mewah. Semua ini disediakan demi mengukuhkan rasa cinta dan persahabatan, yang menjadi kepercayaan bersama.
 
"Jika mereka memasukkan orang-orang dari kalangan industri dan perdagangan ke dalam Freemason, maka hendaklah mereka meyakinkan, bahawa pertubuhan Freemason akan memberikan keuntungan, keleluasaan kerja dan memperbanyak cabang-cabang usaha mereka. Dan selanjutnya untuk orang-orang lain silahkan anda mengadakan kejuruteraan sendiri.
 
"Setiap anggota Freemason di dalam menghadapi setiap orang harus dapat menyampaikan alasan dan keterangan-keterangan sesuai dengan keadaan lawan bicaranya, pekerjaannya, tahap pemikirannya dan minatnya, sehingga yang bersangkutan mempunyai rasa tertarik kepada sesuatu hal yang lebih sesuai dengan keadaan yang dihadapinya."
 
*sumber https://www.islampos.com

Comments