Kapitalis Amerika, Komunis Rusia dan Zionis Israel Berasal Dari Akar Yang Sama


Gelombang pertama Yahudi yang berpindah ke dunia baru (Amerika) yang berlaku selama abad ke 18 dan ke 19 dan diikuti oleh gelombang kedua yang jauh lebih banyak daripada gelombang pertama,

Dalam perjalanan waktu, seiring dengan jumlah mereka yang bertambah, Yahudi yang berada di Amerika menjadi begitu berpengaruh dalam pemilihan presiden, di mana bagi calon yang mendapatkan suara Yahudi maka Yahudi pun akan mengamankan kerusi presiden. Dengan begitu Yahudi Kuasai Amerika dengan senjata kapitalisme.

Komunisme Rusia dan Zionis Israel

Ringkasnya, selama setengah pertama dari abad ini, komunis (yang dirumuskan oleh Karl Marx, seorang Yahudi Azkenaz) mendominasi politik Rusia, dan zionis (yang diperjuangkan oleh Chaim Weizmann, seorang Yahudi Azkenaz) mendominasi politik Amerika. Dalam kata lain Douglas Reed menyatakan, "Komunis dirancang untuk menundukkan rakyat jelata / masa" sementara "zionis dibentuk untuk menundukkan penyelenggara pemerintahan dari level atas" - dan bahkan sepanjang abad ke 20 telah terlihat dengan jelas indikasi kedua-dua tujuan tersebut diatas telah tercapai:

Buku Dr. Chaim Weizmann merupakan sumber maklumat terbaik tentang akar rumput komunis dan zionis serta tujuan utama mereka. Dia hadir pada masa kelahiran zionis, dia menjadi penguasa bagi sekitarnya, dan dia telah menjadi kesayangan mahkamah barat selama 40 tahun, dengan diberikan pejabat presiden dan ruang kabinet maka dia menjadi presiden pertama Negara zionis Israel dan dia berkata keseluruhan kisahnya dengan keterus terangan yang menakjubkan. Dia menunjukkan bagaimana menggerakkan para komuniti pengikut Talmud 100 tahun lalu, strategy yang diambil dan mengambil kira segala risiko yang timbul, seperti didalam pusaran, semua orang dari barat, Amerika dan Inggeris, Jerman dan Perancis, Itali, Poland, Scandinavia, Baltik, Balkan dan lain -lainnya harus dilibatkan. Hidup - darah dan harta para penduduk barat harus dibelanjakan dan sengaja dikorbankan untuk mempromosikan destinasi-destinasi zionis seperti air yang mengalir dari pili.

Jutaan yang hidup dan mati, selama terjadinya 2 perang yang melibatkan mereka untuk kemajuan dimasa depan. Yahudi direkabentuk harus mengambil bahagian dari semua kesengsaraan tersebut. Fikiran Dr. Weizmann telah membuat para penyelidik pada masa ini mampu untuk melihat awal kesemuanya ini, dan kisah tersebut telah sampai kepada kita pada masa kini, dalam bentuk yang berbeza dengan fakta apa yang telah terjadi.

Dia menerangkan bahawa Yahudi Rusia terbahagi dalam 3 group. Group yang pertama adalah Yahudi, yang mencari "kedamaian di dalam bandar", mereka mempunyai keinginan yang sederhana saja yaitu menjadi warga Negara Rusia yang damai, seperti Yahudi yang berada di barat, sebahagian besar mereka pada masa itu setia kepada Jerman, Perancis atau warga Negara lain. Emansipasi adalah matlamat akhir group ini, dan group ini terutama berisikan orang-orang yang Yahudi yang berbakat, rajin dan takut kepada peraturan Talmud, dan orang-orang yang telah melarikan diri dari getto.

Dr. Weismann menolak group ini kerana jumlah mereka yang sangat kecil, tidak mewakili kaum Yahudi dan dianggap sebagai "pengkhianat", sehingga mereka disapu habis, dikorbankan dan harus dihilangkan dari kisah ini, lalu serta merta kisah ini hanya berisikan kisah 2 kumpulan lain. Dengan dekrit dari pemerintahan Talmud "mereka harus dihilangkan dari muka bumi", atau dipulaukan.

Sedangkan kelompok Yahudi Rusia lain, (bagi mereka yang tinggal di getto dibawah pemerintahan Talmud) terbagi dalam 2 group iaitu suatu group yang terdiri dari orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dalam garis lurus, dan yang satunya group keluarga Dr. Weismann sendiri dan kerabatnya. Kedua-dua group tersebut revolusioner; dengan kata lain, mereka setuju bekerja untuk menghancurkan Rusia.

Group komunis revolusioner meyakini bahawa "emansipasi" penuh akan tercapai ketika revolusi dunia menggantikan kedudukan Negara-negara yang ada di dunia ini. Group zionis revolusioner, bersetuju bahawa revolusi dunia tidak boleh dihapuskan dari proses, dan meyakini bahawa "emansipasi" penuh akan dapat dicapai apabila bangsa Yahudi mendirikan Negara Yahudi.

Dari kedua-dua group ini, zionis lah yang menjadi cemerlang di dalam umat Talmud orthodox, sebagai perosak seperti yang tertulis di dalam undang-undang mereka, namun maksudnya adalah dominasi, dan sebagai bangsa yang dominan yang telah ditahbiskan untuk mendirikan Negara Yahudi di Jerusalem. Di group keluarga mereka, pertentangan berlaku sangat sengit. Komunis, yang mengaku untuk menolak "bangsa dan keyakinan" berpendapat bahawa zionis akan melemahkan revolusi; sedangkan zionis berpendapat bahawa revolusi mesti dipimpin oleh orang-orang yang terpilih, yang berdasarkan kepada bangsa dan kepercayaan.

Dr. Weismann memberikan sedikit gambaran terang, Dia memetik kata-kata ibunya, pemimpin Yahudi, yang berkata jika komunis - revolusi terbukti benar, dia akan senang tinggal di Rusia, dan jika zionis - revolusi yang benar, dia akan senang tinggal di Palestin. Dan hasilnya ternyata kedua revolusi tersebut baik dari komunis dan zionis berjaya, selepas menghabiskan beberapa waktu di Bolshevized Moscow, akhirnya dia pergi ke Palestin yang dikuasai zionis hingga akhir hidupnya. Dia lakukan hal tersebut setelah kedua konspirasi tersebut berkembang berdampingan secara rahsia, mendapatkan kemenangan pada minggu yang sama pada tahun 1917 ....

Seperti itulah keadaan 2 kumpulan konspirasi yang terdapat di Rusia ketika Dr. Weizmann tumbuh menjadi dewasa dan memulakan memainkan peranannya.

sumber eramuslim.com

Comments