Yayasan Ford Penyumbang Dana Utama Operasi CIA


Bidang konspirasi tidak boleh bergerak dan berkembang tanpa fakta kajian. Manakala kajian & penyelidikan ini adalah hasil dari ahli-ahli akademik berdasarkan kepakaran bidang masing-masing.

Misalnya kajian Dr. James Petras, adalah rujukan utama kepada kebanyakan penyelidik konspirasi barat berkaitan CIA dan politik negara-negara Latin.

Ahli-ahli akademik Malaysia perlu menunjukkan skill bidang masing-masing dengan mengemukakan kajian-kajian politik dan sosioekonomi yang lebih mendalam.

Ahli-ahli akademik di universiti jangan hanya membuat kajian berdasarkan geran penyelidikan sahaja dan menulis buku hanya untuk memenuhi merit kenaikan gred jawatan.

Ahli-ahli akademik Malaysia perlu menunjukkan kepakaran bidang masing-masing dengan menulis artikel-artikel ringkas di blog atau FB berkaitan bidang masing-masing.

Kami percaya kepakaran ahli-ahli akademik Malaysia lebih bermakna kerana mereka beragama Islam berbanding ahli-ahli akademik barat yang kebanyakannya free thinker.

Sumber https://www.facebook.com/IbnuyaacobTeoriKonspirasi/

Comments