Yang Makruh Dikerjakan Dalam Berwudhu'


Soalan:
Assalamualaikum wr. wb.

Ustaz yang dirahmati Allah SWT.

Sila membenarkan saya mau tanya berkaitan dengan hal-hal apa saja yang makruh hukumnya untuk dikerjakan ketika kita sedang berwudhu '. Mohon penjelasan dari antum berkaitan hal-hal itu.

Terima kasih

wassalam

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Di antara perbuatan yang hukumnya makruh atau kurang disukai ketika melakukan wudhu 'antara lain:

1. Wudhu Sambil Berbicara
Para ulama memakruhkan wudhu 'bila dilakukan sambil berbicara, kecuali bila memang ada keperluan yang penting dan mendesak.

Mazhab Al-Hanafiyah dan Asy-Syafi'iyah menyebutkan bahawa termasuk mustahab adalah meninggalkan perbualan ketika sedang berwudhu '. Dan mazhab Al-Malikiyah dan Al-Hanabilah tegas menyebutkan bahawa makruh hukumnya bila bercakap-cakap sambil berwudhu '. [1]

Memberi Salam dan Menjawab soalan

Para ulama berbeza pendapat bila dalam kes memberi salam atau menjawabnya, yang dilakukan ketika seseorang sedang berwudhu '.

Sebahagian ulama berpendapat bahawa bercakap-cakap berbeza dengan memberi atau menjawab salam. Orang yang sedang berwudhu tetap disunnahkan untuk memberi atau menjawab salam. Dasarnya adalah amalan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW:

أَنَّ أَمَّ هَانِئٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا سَلَّمَتْ عَلَى النَّبِيِّ  وَهُوَ يَغْتَسِل ، فَقَال : مَنْ هَذِهِ ؟ قُلْتُ : أَمُّ هَانِئٍ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ ، قَال : مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِئٍ

Bahawa Ummu Hani 'radhiyallahuanha memberi salam kepada Rasulullah SAW yang sedang mandi. Beliau SAW bertanya, "Siapakah anda?". Aku (Ummu Hani ') menjawab, "Saya Ummu Hani' bintu Abi Talib". Beliau SAW menjawab, "Selamat datang wahai Ummu Hani '. (HR. Bukhari dan Muslim)

Namun ada juga pendapat yang tetap memakruhkan orang yang sedang berwudhu 'untuk memberi salam atau menjawabnya. Di antara yang berpendapat demikian adalah Abu Al-Faraj dari kalangan ulama mazhab Al-Hanabilah. [2]

2. Membasuh leher
Umumnya para ulama berfatwa bahawa termasuk perkara yang makruh untuk dikerjakan oleh orang yang sedang berwudhu adalah membasuh leher.

Mazhab Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah memandang bahawa perbuatan membasuh leher bukan termasuk bahagian dari ritual wudhu '.

Al-Imam An-Nawawi menyebutnya sebagai bid'ah. Sedangkan mazhab Al-Maliki menyebutkan bahawa perbuatan itu termasuk ghuluw atau melebih-lebihkan agama, yang tidak ada dasarnya dari sunnah Rasulullah SAW. [3]

Namun ada juga sebahagian kecil ulama yang memandang bahawa membasuh leher termasuk bahagian dari sunnah. Namun pandangan ini agak menyendiri dan tidak banyak diluluskan oleh kebanyakan ulama.

3. Membasuh Kepala Tiga Kali
Yang disyariatkan dalam wudhu dalam mengusap kepala hanya satu kali usapan sahaja. Sehingga bila ada yang mengusapnya tiga kali atau lebih, hukumnya makruh menurut para ulama, kerana tidak ada dasarnya.

Hal itu dituliskan dalam mazhab Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah dan Al-Hanabilah. [4]

4. Membazir Air
Meski pun seseorang berwudhu di sungai yang airnya berlimpah, namun sikap boros dan berlebihan dalam menggunakan air ketika wuduk tetap merupakan perbuatan yang makruh hukumnya. Apalagi bila dalam keadaan biasa atau malah kurang air.

Dasarnya adalah hadits berikut ini:

أَنَّ رَسُول اللَّهِ  مَرَّ بِسَعْدٍ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ فَقَال : " مَا هَذَا السَّرَفُ ؟ " فَقَال : أَفِي الْوُضُوءِ إِسْرَافٌ ؟ فَقَال : " نَعَمْ وَإِنْ كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ

Rasulullah SAW berjalan melewati Saad yang sedang berwudhu 'dan menegurnya, "Kenapa kamu boros memakai air?". Sa'ad balik bertanya, "Apakah untuk wudhu 'pun tidak boleh boros?". Beliau SAW menjawab, "Ya, tidak boleh boros meski pun kamu berwudhu di sungai yang mengalir. (HR. Ibnu Majah)

Hadis yang sahih menyebutkan bahawa Rasulullah SAW berwudhu tidak lebih dari satu sha 'air, yaitu kurang lebih 660 ml:

كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ  يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ

Dari Anas r.a dia berkata bahawa Rasulullah SAW berwudlu dengan satu mud air dan mandi dengan satu sha 'hingga lima mud air. (HR. Bukhari Muslim)

5. Wudhu di Tempat Yang Tidak Suci
Di antara perbuatan yang hukumnya makruh untuk dikerjakan pada ketika berwudhu adalah berwudhu 'di tempat yang tidak suci. Sebab tujuan wudhu 'adalah bersuci, maka makruh hukumnya berwudhu tidak tempat yang tidak suci.

Para ulama dari empat mazhab sepakat memakruhkan wudhu di tempat yang tidak suci atau bernajis. Oleh kerana itulah kita lebih sering menyaksikan bahawa tempat wuduk dibuatkan terpisah dari wc atau tempat buang air.

6. Mengeringkan Bekas Air Wudhu ': Makruhkah?
Para ulama sebenarnya berbeza pendapat tentang hukum mengeringkan bekas air wudhu. Sebahagian memakruhkannya namun sebahagain malah menganggapnya sunnah.

a. makruh

Mereka yang berpendapat hukumnya makruh untuk mengeringkan bekas sisa air wudhu 'berhujjah bahawa nanti di hari kiamat, umat Nabi Muhammad SAW dikenali dari bekas sisa air wudhu'.

Dasarnya adalah hadits berikut ini:

إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل

Sungguh ummatku akan diseru pada hari kiamat dalam keadaan bercahaya kerana bekas wudhu'nya. Maka siapa yang mampu melebihkan panjang sinar pada tubuhnya, maka lakukanlah. (HR. Bukhari dan Muslim).

Oleh kerana itu, dalam pandangan mereka, bekas sisa air wudhu 'hukumnya makruh bila cepat-cepat kering.

Di antara para ulama yang memakruhkannya adalah mazhab Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah. Mazhab Al-Hanabilah menyebutkan bahawa meninggalkan bekas sisa air wudhu pada badan merupakan keutamaan.

b. Sunnah

Sebaliknya mazhab Al-Hanafiyah memandang bahawa mengelap atau mengeringkan bekas sisa air wudhu 'hukumnya sunnah. Dasarnya kerana Rasulullah SAW pernah berbuat demikian.

أن النبي توضأ ثم قلب جبة كانت عليه فمسح بها وجهه

Bahawa Nabi SAW berwudhu kemudian beliau membalik jubbahnya dan mengusapkannya pada wajahnya. (HR. Ibnu Majah).

Selain dalil fi'liyah yang dilakukan langsung oleh Rasulullah SAW di atas, mereka yang menyokong pendapat ini juga memandang bahawa mengusap bekas sisa air wudhu itu seperti menghilangkan dosa. Sebab di hadis yang lain disebutkan bahawa wudhu 'itu merontokkan dosa. Secara logiknya, sisa bekas air wudhu itu dianggap mengandung dosa, sehingga harus segera dibersihkan.

Dalilnya sebagai berikut:

Apabila seorang hamba yg muslim atau mukmin itu berwudhu di mana sewaktu ia membasuh mukanya, maka keluarlah semua dosa yg dilihat dengan kedua matanya dari mukanya bersama-sama dengan air itu atau bersama-sama dengan titisan air yg terakhir. Jika ia membasuh kedua tangannya, maka keluarlah semua dosa yg diperbuat oleh kedua tangannya itu bersama-sama dengan air itu atau bersama-sama dengan titisan air terakhir. Dan jika ia membasuh kedua kakinya, maka keluarlah semua dosa yg diperbuat oleh kedua kakinya itu bersama-sama dengan air itu atau bersama-sama dengan titisan air yg terakhir, sehingga ia benar-benar bersih dari semua dosa. (HR. Muslim).

Perhatikan lagi sabda Rasulullah berikut ini:

Mahukah kamu sekalian aku tunjukkan sesuatu yg mana dengan sesuatu itu ALLAH akan menghapuskan dosa-dosa kalian dan dengan sesuatu itu pula ALLAH akan mengangkat kamu beberapa darjat? "Para sahabat menjawab," Iya, wahai Rasulullah. "Nabi bersabda," Yaitu menyempurnakan wudhu atas hal-hal yg tidak disukai, memperbanyak langkah ke masjid-masjid dan menantikan solat sehabis solat. Maka itulah yang dinamakan ar-Ribath (mengikatkan diri dalam ketaatan) (HR. Muslim)

kesimpulan:

Lalu kita pakai yang mana dari dua pendapat di atas?

Begitu biasanya soalan selanjutnya dari para penanya, apabila saya menjawab masalah yang khilafiyah dengan memaparkan semua pilihan fatwa dilengkapi dengan dalil-dalilnya.

Biasanya saya akan menjawab dengan mudah, sila pakai pendapat yang mana saja yang anda cenderung untuk memakainya. Toh, semua pendapat itu sama-sama didasari dengan dalil-dalil yang sahih, plus juga merupakan hasil ijtihad para fuqaha dan mujtahidin yang memang ahli di bidangnya serta mempunyai pihak berkuasa yang tepat.

Sehingga pilihan mana-mana yang anda pilih, sudah dijamin tidak akan menjadi dosa atau celaka.

Namun terkadang, tetap saja pihak penanya suka penasaran, lalu menyampaikan pertanyaan lagi, "Kalau Ustaz sendiri pilih yang mana?".

Biasanya kalau sudah sampai di sini saya suka menggaruk-garuk kepala yang sebenarnya tidak gatal.

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Ahmad Sarwat, Lc., MA

[1] Al-Fatawa Al-Hindiyah, jilid 1 hal. 8

[2] Al-Inshaf, jilid 1 hal. 38

[3] Ad-Durr Al-Mukhtar wa Ar-Radd Al-Muhtar, jilid 1 hal. 84

[4] Asy-Syarhu Al-Kabir ma'a Hasyiatu Ad-Dasuqi, jilid 1 hal. 89-90

sumber http://www.rumahfiqih.com/

Comments