Kemarahan yang membuatkan keluarnya Dajjal

Telah menceritakan kepada kami Abdu bin Humaid telah menceritakan kepada kami Rauh bin Ubadah telah menceritakan kepada kami Hisyam dari Ayyub dari Nafi 'berkata: Ibnu Umar bertemu Ibnu shâ'id disalah satu jalanan Madinah lalu Ibnu Umar mengucapkan kata-kata yang membuatnya marah, ia menggelembung hingga meamenuhi jalanan, lalu Ibnu Umar memasuki kediaman Hafshah dan berita itu telah sampai padanya. Hafshah berkata pada Ibnu Umar: Semoga Allah merahmatimu, apa yang kau inginkan dari Ibnu shâ'id? Bukankah kau tahu Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam pernah bersabda: "Sesungguhnya ia keluar dari kemarahannya." (HR. Muslim)

Sedang didalam riwayat Imam Ahmad dari dari Ibnu Umar bahwasanya ia melihat Ibnu Shoid berada di salah satu pintu masuk Madinah, kemudian Ibnu Umar mencelanya, dan ia pun menghinanya, ia pun semakin marah hingga menutupi jalan. Kemudian Ibnu Umar memukulnya dengan tongkat yang dibawanya, hingga ia memecahkannya. Lalu Hafshah berkata kepadanya; "Ada masalah apa engkau dengannya, apa yang membuatmu mencelanya? Tidakkah engkau mendengar Rasulullah shallaallahu 'alaihi wa sallam bersabda:' Bahwasanya Dajjal itu keluar dari kemarahan yang ia lakukan '," Affan berkata ketika ia marah, Yunus berkata pada haditsnya; "Apa yang membuatmu mencelanya."

Kedua hadits tersebut menjelaskan sebab kemarahan Ibnu Umar adalah bahawa dirinya melihat Ibnu shâ'id di salah satu jalan (pintu masuk) Madinah sehingga memukulnya dengan tongkatnya. Setelah itu Ummul Mu'minin Hafshah mengingatkannya dengan hadis Rasulullah saw bahawa dia (dajjal) keluar dari kemarahannya.

Adapun tentang hakikat amarah dajjal apakah disebabkan dirinya dalam keadaan terikat sangat kuat dan kedua tangannya terikat ke bahunya serta antara dua lutut serta kedua buku lalinya terbelenggu dengan besi ataukah kerana sebab-sebab lain? Wallahu A'lam. Yang pasti bahawa amarah itu menjadi tanda yang dijadikan oleh Allah swt sebagai sebab keluarnya dajjal, sebagaimana disebutkan didalam hadis-hadis diatas.

Namun demikian berlaku perselisihan dikalangan ulama apakah Ibnu shâ'id atau juga disebut dengan Ibnu Shayyad ini adalah dajjal akbar yang keluar pada akhir zaman atau bukan?

Imam Nawawi menyebutkan pendapat ulama yang mengatakan bahawa Nabi saw tidaklah turun kepadanya wahyu yang menjelaskan bahawa dia adalah al masih ad dajjal ataupun yang lain. Adapun wahyu yang turun kepadanya hanya tentang sifat-sifat dajjal saja sementara didalam diri Ibnu Shayyad ini terdapat bukti-bukti tersebut. Kerana itulah Nabi saw tidak memastikan bahawa dia adalah dajjal atau bukan. Rasulullah saw berkata kepada Umar, "Jika memang ia (Ibnu Shayyad) itu adalah dajjal maka engkau tidak akan dapat membunuhnya. (Shahih Muslim bi Syarhin Nawawi juz XVIII hal 64)

Al Hafizh Imaduddin bin Katsir berkata: Sebahagian ulama berkata bahawa sebahagian sahabat mengira bahawa Ibnu Shayyad itu adalah dajjal akbar (yang paling besar) yang dijanjikan di akhir zaman padahal tidaklah demikian. Seungguhnya dia (ibnu Shayyad) adalah dajjal kecil, seperti yang terdapat dalam potongan hadits Fatimah binti Qais.

Al Baihaqi tentang hadits Fatimah itu mengatakan bahawa dajjal akbar bukanlah Ibnu Shayyad akan tetapi dia hanyalah salah satu dari dajjal pendusta yang dimaklumkan Rasulullah saw yang akan keluar, dan kebanyakan daripada mereka pun telah keluar. Boleh jadi orang-orang yang meyakini bahawa dajjal akbar adalah Ibnu Shayyad tidak mendengar kisah Tamim .... (Aunul Ma'bud juz XI hal 340)

Diantara para sahabat yang mengatakan bahawa Ibnu ash Shayyad adalah dajjal akbar yang keluar pada akhir zaman adalah Umar bin Khattab dan anaknya, Abdullah bin Umar bin Khattab. Didalam hadith yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Muhammad bin Al Munkadir berkata: Aku pernah melihat Jabir bin Abdillah bersumpah dengan nama Allah bahawa sesungguhnya Ibnu Sha `id itu Dajjal. Lalu aku berkata: Apakah kamu bersumpah dengan nama Allah? Ia menjawab: Sungguh aku pernah mendengar Umar bersumpah atas hal itu di depan Nabi Shallallahu 'alaihi wa Salam dan beliau tidak mengingkarinya.

Namun pendapat yang paling kuat yang menjadi pendapat kebanyakan para ulama penyelidik adalah bahawa Ibnu shâ'id atau Ibnu Shayyad bukanlah dajjal akbar yang keluar di akhir zaman. Namun tidak disangsikan bahawa Ibnu Shayyad ini adalah salah satu dajjal dari dajjal-dajjal pendusta yang kita diminta oleh Rasulullah agar waspada terhadapnya.

Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari dari Abu Hurairah dari Nabi saw, beliau bersabda: "Sebelum datangnya hari kiamat akan muncul kira-kira tiga puluh Dajjal pendusta ... '"

Wallahu A'lam

Diterjemahkan dari sumber fiqhislam.com

Comments