Tanda Akhir Zaman: Berlaku seksaan dan kezaliman dari pemimpin yang zalim

Rasulullah SAW memberitahu bahawa di akhir zaman nanti dan sebelum munculnya Al Mahdi, umat akan ditimpa musibah besar, seperti cobaan dan seksaan yang berat yang dilakukan oleh para pemimpin dan hakim yang zalim.

Mereka menyempitkan ruang pergerakan orang beriman sehingga seseorang akan berharap dapat menganti seperti tempat saudaranya yang sudah meninggal agar bebas dari cobaan, seksaan, kejahatan, dan kezaliman para pemimpin tersebut. Keadaan ini akan berterusan sehingga munculnya Al Mahdi untuk menghukum mereka. Dia (Al Mahdi) memenuhi bumi ini dengan keadilan dan kebaikan sebagaimana sebelumnya bumi telah dipenuhi dengan kezaliman dan pembunuhan.

Dari abu Sa'id al Khudri ra bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Akan turun kepada umatku di akhir zaman nanti cobaan yang dasyat dari pemimpin mereka. Belum pernah terdengar cobaan yang lebih dasyat darinya sehingga bumi yang luas itu terasa sempit bagi mereka kerana bumi dipenuhi oleh kejahatan dan kezaliman. Seorang mukmin tidak mendapatkan tempat berpindah dari kezaliman itu. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengutus seorang dari keturunanku. Dia akan memenuhi bumi dengan keadilan sebagaimana bumi dipenuhi dengan kejahatan dan kezaliman. Penduduk bumi dan langit redha dengannya, dan bumi tidak menyimpan sesuatupun dari bikinya, kecuali mengeluarkannya. Begitu pula dengan langit, kecuali Allah menuangkannya ke bumi. Ia hidup ditengah tengah mereka selama tujuh, lapan atau Sembilan tahun agar senua yang hidup dan mati menikmati apa yang telah diperbuat Allah Azza wa Jalla terhadap penduduk bumi dari kebaikanNya. "(HR Hakim)

Comments