Wanita akhir zaman "Nikahilah aku, nikahilah aku!"

Keadaan semakin dekat dengan hari kiamat kelak dengan banyaknya fitnah, peperangan, pembunuhan dan timbangan berkurang. Maksud dari timbangan berkurang adalah perbandingan antara wanita dan lelaki tidak seimbang.

Jika banyak kesengsaraan dan peperangan yang dilakukan manusia, timbangan itu tentunya berkurangan. Ramai lelaki terbunuh sehingga yang tinggal ramai wanita kerana lelaki ditugaskan untuk berperang.Akibat bilangan terbunuh kebanyakan adalah kaum lelaki, bukan wanita. Pada saat itu, seorang lelaki berbanding empat puluh hingga lima puluh wanita. Setiap kali para wanita itu menjumpai lelaki, mereka akan mengatakan, "Nikahilah aku, nikahilah aku!"

Sahih Bukhari: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al 'Alaa' telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dari Buraid dari Abu Burdah dari Abu Musa radliallahu 'anhu dari Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Pasti akan datang pada manusia suatu zaman yang ketika seseorang berkeliling membawa shadaqah emas, lalu ia tidak mendapati seseorang yang mahu menerimanya lagi. Lalu akan terlihat seorang lelaki akan diikuti oleh empat puluh orang wanita, yang mereka mencari kepuasan dengannya kerana sekurang-kurangnya jumlah lelaki dan banyaknya wanita. "

Dalam hadis lain, dari Anas Ra bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Di antara tanda tanda kiamat adalah berkurangnya ilmu, munculnya kebodohan, tersebarnya zina, banyak wanita, dan sekurang-kurangnya lelaki sehingga lima puluh wanita mempunyai satu lelaki" (HR Bukhari)

Hanya Allah SWT yang Maha mengetahui. Mungkin keadaan ini tidak akan berlaku dalam satu masa atau satu zaman, tetapi bersambung hingga mendekati tanda-tanda besar menjelang kiamat. Tanda-tandanya adalah banyak perzinaan, yang juga merupakan tanda-tanda kiamat. Sedangkan, perzinaan itu tidak akan terjadi kecuali jumlah wanita lebih banyak berbanding lelaki. Akhirnya, setiap lelaki mempunyai empat puluh hingga lima puluh wanita sebagaimana disebutkan dalam hadis tersebut.

Diterjemahkan dari sumber eramuslim.com

Comments