Al-quran: Fakta tentang dasar laut yang gelap

Manusia tidak mampu menyelam di laut dengan kedalaman di bawah 40 meter tanpa peralatan khusus. Dalam sebuah buku berjudul Oceans juga dijelaskan, pada kedalaman 200 meter hampir tidak dijumpai cahaya dan pada kedalaman 1000 meter tidak terdapat cahaya langsung.

Keadaan dasar laut yang gelap baru diketahui selepas penemuan teknologi canggih. Namun Al-Quran telah menjelaskan keadaan dasar lautan semenjak ribuan tahun lalu sebelum teknologi itu dijumpai. 

Al-Quran surat An Nur ayat 40 menjelaskan mengenai fakta ilmiah ini.

"Atau seperti gelap gelita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh ombak, yang di atasnya ombak (pula), di atasnya (lagi) awan; gelap gulita yang tindih-bertindih, apabila dia mengeluarkan tangannya, tiadalah dia dapat melihatnya, (dan) barang siapa yang tiada diberi cahaya (petunjuk) oleh Allah tiadalah dia mempunyai cahaya sedikit pun. "(QS An Nuur: 40).

Comments