Khayalan Iron Man & Isra’ Mi’raj Nabi

ironman3-poster-jumbo-jpg_162142
Tony Stark hidup dengan seorang pembantu digital yang dilengkapi dengan aplikasi komputer bernama JARVIS (Just A Really Very Intellegent System). Aplikasi super canggih tersebut mampu memvisualkan gambar sederhana menjadi gambar dengan paparan 5 Dimensi. Hanya dengan sentuhan tangan sang hero, berubahlah file-file digital menjadi realworld sehingga material yang ada di dalamnya dapat dilihat dari segala arah seperti di dunia sebenar.

Teknologi sedemikian rupa pernah berlaku di zaman Rasulullah Saw, iaitu ketika beliau diperjalankan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa (Isra ') lalu dinaikkah ke sidratul muntaha di langit ke tujuh (Mi'raj). Para ulama berbeza pendapat tentang waktu terjadinya Isra 'Mi'raj, kerana tidak ada dalil rajih yang menunjukkan tarikh, bulan dan tahun keberapa peristiwa ini terjadi.

"Dari Ibnu Abbas ra, ia telah berkata: Telah bersabda Rasulullah Saw: Ketika malam aku diisra'kan dan subuhnya aku telah sampai di Makkah, aku membimbangkan urusanku, dan aku tahu bahwasannya manusia akan mendustakanku. Kemudian aku duduk bersedih hati. Ia Ibnu Abbas berkata: kemudian melintaslah musuh Allah, Abu Jahal. Dia datang sehingga duduk di dekat beliau, kemudian berkata kepada beliau: Kamu nampak sedih, apakah ada sesuatu? 

Rasulullah Saw pun menjawab: Sesungguhnya aku diisra'kan malam tadi. Dia berkata: ke mana? Beliau menjawab: ke Bait Al-Maqdis. Dia berkata: kemudian engkau subuh sudah ada di hadapan kami (di Makkah ini)? Beliau jawab: Ya. Ia berkata: Namun dia tidak menampakkan sikap bahawa ia mendustakannya kerana takut beliau tidak mau menceritakan hal itu lagi jika kaumnya dipanggilkannya. Dia berkata: Tahukah engkau, jika engkau hendak menda'wahi kaummu, kau harus kisahi mereka apa yang barusan kau ceritakan padaku. Rasulullah Saw pun menjawab: Ya. Kemudian dia berseru: Kemarilah wahai penduduk Bani Ka'ab bin Lu'ai! Lalu mereka berkumpul kepadanya datang sampai duduk mengelilingi keduanya. Dia berkata: Kisahi kaummu apa yang telah engkau kisahkan kepadaku. Rasulullah Saw pun berkata: Sesungguhnya malam tadi aku diisra'kan. Mereka bertanya: ke mana? Kujawab: Ke Bait Al-Maqdis. Mereka bertanya: Kemudian subuh engkau berada di depan kami. Beliau menjawab: Ya. 

Ia (Ibnu Abbas) berkata: Maka ada yang bersorak dan ada yang meletakkan tangannya di atas kepala kerana heran atas kebohongan itu (menurut mereka). Mereka berkata: dan apakah engkau dapat menyifatkan kepada kami masjid itu? Dan diantara penduduk ada yang pernah pergi ke negeri itu dan pernah melihat masjid itu. Maka Rasulullah Saw bersabda: "Maka aku mula menyebutkan ciri-cirinya dan tidaklah aku berhenti menyifatkan sehingga aku lupa beberapa cirinya." Beliau bersabda: "Lantas didatangkan masjid sampai diletakkan tanpa kesamaran sehingga aku dapat melihat (nya). Maka aku menyifatkan dengan melihat hal itu. "Ia berkata: dan sampai ini, ada sifat yang tidak aku hafal. Ia berkata: kemudian ada kaum yang berkata: "adapun sifat tersebut, demi Allah, ia benar." (HR. Ahmad (2680), disahkan Al-Albani dalam Ash-Shahihah (VII: 3021)).

Dalam hadis tersebut dijelaskan bahawa ketika Nabi Saw lupa akan sifat Masjid Baitul Maqdis, Allah segera mendatangkan gambar Masjid tersebut ke hadapan beliau agar boleh meneruskan penjelasannya tanpa keraguan, mungkin jika tidak berlebihan boleh kita katakan di hadapan beliau terpampang sebuah skrin berukuran besar yang memaparkan imej Masjid Baitul Maqdis berikut halamannya dalam bentuk lima dimensi, sehingga Rasul Saw boleh memutar-mutarnya untuk mengetahui berapa jumlah tiang masjid Baitul Maqdis, bagaimana bentuk laman depannya, seperti apa ukiran-ukiran yang ada dinding masjid tersebut.

"Maha suci Allah, yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar Kami perlihatkan kepadanya sebahagian dari tanda-tanda (kebesaran) Kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. "(QS. Al-Isra ': 1)

Semakin canggih teknologi di zaman moden ini maka akan semakin mudah kebenaran Al-Qur'an dibuktikan, hal-hal yang tidak masuk akal dan menjadi bahan ketawa kaum kafir di masa lalu sekarang menjadi sesuatu yang logik dan dapat dijelaskan melalui fakta ilmiah. Wallahu a'lam.

Diterjemahkan dari sumber islampos.com

Comments

Anonymous said…
LAW KANA BAINANA..ya Rasulullah,bantula kmi umat akhir zmn.:-(