Dosa pemimpin

Dosa Pemimpin
Suatu hari sahabat Abu Dzar al-Ghiffari memohon kepada Rasulullah SAW untuk mengabdikan diri sebagai pemimpin di kawasan-kawasan seperti sahabat yang lain. Abu Dzar berkata, "Wahai Rasulullah, tidakkah engkau hendak menggunakan (perkhidmatan)-ku?"

Namun, Rasulullah SAW yang mengetahui karakter para sahabatnya mengetahui bahawa Abu Dzar tidak sesuai untuk menjadi seorang pemimpin. "Wahai Abu Dzar, engkau itu lemah (dalam kepemimpinan), dan kepimpinan itu ialah amanah dan akan menjadi kehinaan serta penyesalan pada Hari Kiamat."

Sungguh, Rasulullah SAW tidak meragukan kesalehan dan ketakwaan Abu Dzar al-Ghiffari, tetapi ia hendak mengingatkan akan bahaya menjadi pemimpin tanpa mampu menjalankan amanah yang dipikulnya. Kerana, pemimpin tidak hanya bertanggung jawab kepada rakyatnya, tapi diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT.

Jika seorang pemimpin mampu menunaikan amanah dengan baik, memberikan hak-hak bagi orang yang dipimpinnya, dan berbuat adil kepada diri, keluarga, dan rakyatnya, ia termasuk orang yang paling dicintai Allah dan mendapat naungan dari sisi-Nya pada Hari Kiamat. "Sehari menjadi pemimpin yang adil, lebih baik daripada beribadah selama 60 tahun." (HR Ahmad).

Sebaliknya, jika seorang pemimpin tidak adil, mengabaikan tanggung jawabnya terhadap rakyat, dan hanya berpihak kepada diri, keluarga, dan kelompoknya, ia akan menyesalinya pada Hari Kiamat. "Barang siapa yang menjadi pemimpin (hanya) bagi 10 orang atau lebih, Allah akan mendatangkannya dengan tangan terbelenggu pada lehernya pada Hari Kiamat, ia akan dibebaskan oleh kebaikannya atau dikencangkan dosanya, awalannya ialah kesalahan, pertengahannya penyesalan, dan akhirannya kehinaan pada Hari Kiamat. "(HR Ahmad).

Dosa seorang pemimpin tidak boleh disamakan dengan dosa manusia biasa kerana dosa pemimpin kesan luas dan merugikan orang-orang yang dipimpinnya. Pemimpin yang menyalahgunakan kuasa, membiarkan kezaliman, dan menelantarkan orang-orang yang tidak mampu, akan dibalas oleh Allah dengan kehinaan dan azab yang pedih. Oleh kerana itu, para pemimpin umat Islam terdahulu selalu memikirkan tentang penderitaan rakyatnya kerana merasa takut akan perbuatan dosa yang nanti akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah.

Oleh itu, sungguh sangat menghairankan jika seorang pemimpin hanya membimbangkan keselamatan diri dan keluarganya dari rongrongan rakyat atau lawan-lawan politiknya, sementara ia melalaikan rakyatnya dalam jeratan kemiskinan. Umar bin Khattab RA pernah merinding ketakutan akan kedudukannya pada Hari Kiamat hanya kerana membimbangkan seekor keldai yang tak boleh makan. "Andaikan seekor keldai terjerembap di daerah Iraq, nescaya Allah kelak akan bertanya pertanggungjawabanku, mengapa engkau tidak meratakan jalannya?"

Seandainya setiap pemimpin lebih membimbangkan kedudukannya di sisi Allah dibanding jabatan dan kekuasaannya saat ini, ia akan sentiasa mendengar dan memperhatikan keperluan rakyatnya. Sekecil apa pun kesalahan pemimpin terhadap rakyatnya, akan menjadi penyesalan, kehinaan, dan azab baginya pada Hari Kiamat. Wallahu 'alam.

sumber dari republika.co.id

Comments