Subhanallah, Inilah Mukjizat Al-Quran tentang Penciptaan Berpasangan

Subhanallah, Inilah Mukjizat Alquran tentang Penciptaan Berpasangan
Seorang saintis Paul Dirac, mencari fakta bahawa material diciptakan secara berpasangan. Dari penemuannya itu, dia dianugerahkan Hadiah Nobel dalam bidang fizik pada tahun 1933.

Penemuan yang dikenali sebagai "parité" itu menyatakan bahawa materi berpasangan dengan lawan jenisnya: anti-bahan. Anti-bahan memiliki sifat-sifat yang bertentangan dengan materi. Misalnya, berbeza dengan materi, elektron anti-bahan bercas positif, dan protonnya bermuatan negatif. Fakta ini dinyatakan dalam sebuah sumber ilmiah seperti berikut:

"... Setiap zarah mempunyai anti-zarah dengan muatan yang berlawanan dan hubungan ketidakpastian mengatakan kepada kita bahawa penciptaan berpasangan dan pemusnahan berpasangan terjadi di dalam vakum di setiap saat, di setiap tempat."

Fakta ilmiah ini telah diungkapkan Al-Quran sejak abad ke-7 M. Simak surah Ya Sin [36] ayat 36: "Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang mereka tidak ketahui." (QS 36:36)

Menurut Harun Yahya, meskipun gagasan tentang "pasangan" umumnya bermakna laki-laki dan perempuan, atau jantan dan betina, ungkapan "maupun dari apa yang mereka tidak ketahui" dalam ayat di atas mempunyai liputan yang lebih luas. Kini, liputan makna lain dari ayat tersebut telah terungkap.

Subhanallah, sungguh Maha Benar Firman Allah SWT.

- sumber dari republika


Comments