Empat Kitab Hadis Terbaik

Kesahihan sabda Rasulullah SAW yang terkandung dalam sebuah kitab hadis tentu akan menentukan kualiti kitab itu. Para ulama pun menetapkan kitab hadis berdasarkan high sabda Rasulullah SAW ke dalam empat rangking atau peringkat:

Peringkat pertama ditempati Sahih al-Bukhari dan Sahih Muslim. Ada pula ulama yang memasukkan kitab Al-Muwatta karya Imam Malik dalam peringkat pertama.

Peringkat kedua ditempati oleh Sunan Abi Dawud, Sunan at-Tirmizi, Musnad Ahmad Ibnu Hanbal, dan Sunan An-Nasai. Para ulama masih berbeza pendapat tentang Sunan Ibnu Majah yang masuk dalam Kutub as-Sittah untuk ditempatkan dalam peringkat kedua.

Kedudukan Ketiga, dalah kitab yang banyak memuat hadis dhaif atau lemah, seperti Musnad Ibnu Abi Syaibah, Musnad Abi Daud Sulaiman at-Tayalisi, Musnad Abdillah Ibnu Hamid, dan Mussanaf Abd ar-Razzaq.

Peringkat keempat adalah kitab-kitab hadis yang ditulis oleh ahli kisah, pendakwah, dan para sufi, seperti Musanaf Ibnu Mardawih dan Musanaf Abi Syaikh.

sumber dari republika.co.id


Comments

Anonymous said…
selain penerangan and penjelasan dari para ustaz saya masih perlu mencari dari sumber lain tq ngan blog anda