Kebenaran Al-Quran Tentang Bumi Palestine

Mengenai permasalahan yang berlaku di bumi Palestin kini merupakan suatu perkara yang telah ada di dalam kitab suci Al-Quran. Allah telah mengatur sedemikian rupa bahawa turunan dari Bani Israil akan melakukan kerosakan di muka bumi ini. Sehingga, apa yang sedang berlaku sekarang ini merupakan bukti nyata kebenaran dari firman Allah SWT itu. 

Allah SWT berfirman, "Dan Kami tetapkan Bani Israil dalam Kitab itu," Kamu pasti akan berbuat kerosakan di bumi ini dua kali dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar, "(QS. al-Isra ': 4). 

Sungguh hal tersebut telah pun berlaku. Israel yang merupakan keturunan dari Bani Israil telah berada pada tahap kesombongan yang besar. Mereka bangga dengan apa yang mereka lakukan. Ditambah lagi dengan sokongan dari negara-negara besar seperti Amerika dan Britain yang terus merasakan mereka berkuasa. Namun, Allah telah menjanjikan kepada mereka bahawa akan adanya hamba-hamba Allah yang perkasa yang dapat mengalahkan mereka. 

Allah SWT berfirman, "Maka apabila datang saat hukuman bagi (kejahatan) yang pertama dari kedua (kejahatan) itu, Kami datangkan kepadamu hamba-hamba Kami yang perkasa, lalu mereka bermaharajalela di kampung-kampung. Dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana, "(QS. al-Isra ': 5). 

Oleh kerana itu, saudara-saudaraku janganlah kalian panik, kerana Allah pasti akan menghantar orang-orang yang akan menolong kalian dikemudian hari. Sehingga, melalui mereka, kehidupan kalian akan kembali merasakan damai. Tapi, Allah telah menjanjikan juga kepada Bani Israil, bahawa mereka akan mengalami kemenangan kembali. 

Allah SWT berfirman, "Kemudian Kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka, Kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak dan Kami jadikan kamu kelompok yang besar," (QS. al-Isra ': 6). 

Namun, hal itu janganlah membuat kalian merasa bahawa Allah itu tidak adil. Kerana sesungguhnya di balik itu semua Allah telah menyiapkan sesuatu bagi mereka. Allah akan membangkitkan semangat kita untuk kembali berjihad. Sehingga, Masjid Al-Aqsa boleh kembali ke tangan umat Islam. 

Allah SWT berfirman, "Jika kamu berbuat baik (bererti) kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka (kerugian kejahatan) itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman (kejahatan) yang kedua, (Kami bangkitkan musuhmu) untuk menyuramkan wajahmu lalu mereka masuk ke dalam masjid (Masjidil Aqsa) sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai, "(QS. al-Isra ': 7). 

Itulah kebenaran dari apa yang telah Allah sampaikan kepada kita. Untuk itu janganlah kamu ragu akan kebenaran firman Allah SWT. Kerana, segala apa yang telah dan yang akan terjadi telah Allah tulis di Lauf Mahfudz. Kalaupun, Bani Israil itu kembali melakukan kejahatan, Allah pasti akan tempatkan mereka ke tempat yang serendah-rendahnya. Yakni neraka Jahannam, yang merupakan penjara bagi orang-orang kafir. 

Allah SWT berfirman, "Mudah-mudahan Tuhan kamu melimpahkan rahmat kepada kamu; tetapi jika kamu kembali (melakukan kejahatan), nescaya Kami kembali (mengazabmu). Dan Kami jadikan neraka Jahannam penjara bagi orang kafir, "(QS. al-Isra ': 8).

*Diterjemahkan oleh Detik Islam dari sumber rika|islampos.com

Comments