Kisah sahabat yang jenazahnya dilindungi lebah

Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiallahu ' anhu dia berkata , "Rasulullah shallallahu ' alaihi wa sallam mengutus 10 mata-mata yang dipimpin Ashim bin Tsabit al -Anshari datuk Ashim bin al -Khaththab. Ketika mereka tiba di daerah Huddah antara Asafan dan Mekah mereka berhenti di sebuah kampung suku Hudhail yang biasa disebut sebagai Bani Luhayan .

Kemudian Bani Luhayan menghantar kira-kira 100 orang pasukan memanah untuk mengejar para mata-mata Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Mereka berjaya menemui sisa makanan berupa biji kurma yang mereka makan di tempat rehat itu. Mereka berkata , 'Ini adalah biji kurma Madinah, kita harus mengikuti jejak mereka. '

Ashim merasa rombongannya diikuti Bani Luhayan, kemudian mereka berlindung di sebuah kebun. Bani Luhayan berkata, ' Turun dan menyerahlah, kami akan membuat perjanjian dan tidak akan membunuh salah seorang di antara kalian. ' Ashim bin Tsabit berkata , 'Aku tidak akan menyerahkan diri pada orang kafir. ' Lalu memanjatkan doa, 'Ya Allah, beritakan keadaan kami ini kepada Nabi -Mu shallallahu 'alaihi wa sallam. '

Rombongan Bani Luhayan merejam utusan Rasulullah dengan tombak sehingga Ashim pun terbunuh. Utusan Rasulullah tinggal tiga orang, mereka bersetuju untuk membuat perjanjian. Mereka itu adalah Hubaib, Zaid bin Dasnah dan seorang lelaki yang kemudian ditombak pula setelah mengikatnya. Lelaki yang ketiga itu berkata, 'Ini adalah pengkhianatan pertama. Demi Allah, aku tidak akan berkompromi kepadamu kerana aku telah mempunyai teladan ( sahabat- sahabatku yang terbunuh ) . '

Kemudian rombongan Bani Hudhail membawa pergi Hubaib dan Zaid bin Dasnah, mereka berdua dijual. Ini berlaku setelah peperangan Badar. Adalah Bani Harits bin Amr bin Nufail yang membeli Hubaib. Kerana Hubaib adalah orang yang membunuh al -Harits bin Amir pada peperangan Badar. Kini Hubaib menjadi tawanan Bani al -Harits yang telah bersepakat untuk membunuhnya.

Pada suatu hari Hubaib meminjam pisau cukur dari salah seorang anak perempuan al-Harits untuk mencukur misainya, perempuan itu meminjamkanya. Tiba-tiba anak lelaki perempuan itu mendekati Hubaib bahkan duduk dipangkuannya tanpa sepengetahuan ibunya. Sementara tangan kanan Hubaib memegang pisau cukur. Wanita itu berkata, "Aku sangat terkejut". Hubaib tahu. Hubaib berkata, "Apakah kamu risau aku akan membunuh anakmu? Aku tidak mungkin membunuhnya"

Wanita itu berkata , "Demi Allah aku tidak pernah melihat tawanan sebaik Hubaib. Dan demi Allah pada suatu hari, aku melihat Hubaib makan setangkai anggur dari tangannya padahal kedua tangannya dibelenggu dengan besi, sementara di Mekah bukan musim buah. Sungguh itu merupakan rezeki yang dianugerahkan Allah kepada Hubaib."

Ketika Bani al-Harits membawa keluar Hubaib dari tanah haram untuk membunuhnya, Hubaib berkata, ' Berilah aku kesempatan untuk mengerjakan solat dua rakaat" Mereka membenarkan solat dua rakaat. Hubaib berkata, "Demi Allah, sekiranya kalian tidak menuduhku berputus asa pasti aku menambah solatku" Lalu Hubaib memanjatkan doa, "Ya Allah, susutkanlah jumlah bilangan mereka, musnahkanlah mereka, sehingga tidak ada seorang pun dari keturunannya yang hidup" lalu mengucapkan syair :

Mati bagiku bukan masalah , selama aku mati dalam keadaan Islam
Dengan cara apa saja Allahlah tempat kembaliku
Semua itu aku kurbankan demi Engkau Ya Allah
Jika Engkau berkenan,
berkahilah aku berada dalam tembolok burung kerana lukaku ( syahid )

Lalu Abu Sirwa'ah Uqbah bin Harits tampil untuk membunuh Hubaib. Hubaib adalah orang Islam pertama yang dibunuh dan sebelum dibunuh melakukan solat.

Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam memberitahu para sahabat pada hari diseksanya Hubaib, bahawa kaum Quraisy mengutus beberapa orang untuk mencari bukti bahawa Ashim bin Tsabit telah terbunuh dalam peristiwa itu, mereka mencari potongan tubuh Ashim kerana Ashim adalah yang membunuh salah seorang pembesar Quraisy. Tetapi Allah melindungi jenazah Ashim dengan menghantar sejenis sekawan lebah yang melindungi jenazah Ashim , sehingga orang- orang itu tidak berjaya memotong bahagian tubuh jenazah Ashim sedikit pun. " (HR. Al- Bukhari , no. 3989 ; Abu Dawud , no. 2660. )

*Diterjemahkan oleh Detik Islam dari sumber kisahmuslim.com

Comments