Akhir Zaman: Seluruh Dunia Datang Mengerumuni Dunia Islam

Dari Tsauban r.a., Rasulullah SAW bersabda:

Hampir tiba suata masa di mana bangsa-bangsa dari seluruh dunia akan datang mengerumuni kamu bagaikan orang-orang yang hendak makan mengerumuni talam hidangan mereka.

Maka salah seorang sahabat bertanya:
Apakah dari kerana kami sedikit pada hari itu?

Nabi SAW menjawab,
Bahkan kamu pada hari itu banyak sekali, tetapi kamu umpama buih di waktu banjir, dan Allah SWT akan mencabut rasa gerun terhadap kamu dari hati musuh-musuh kamu, dan Allah SWT akan mencampakkan ke dalam hati kamu penyakit wahan.

Seorang sahabat bertanya,
Apakah wahan itu hai Rasulullah?

Nabi SAW nenjawab,
Cintakan dunia dan takutkan mati.

Hadis Riwayat Abu Daud

*Sumber dari matsumas.org

Comments