40 Tahun Belajar di Mesir tapi Belum Pernah Lihat Sungai Nil

40 Tahun Belajar di Mesir tapi Belum Pernah Lihat Sungai Nil

Dziya 'AD DIEN KHALIL adalah salah satu syeikh Al Islam, faqih dan wara'. Ia termasuk ulama mazhab Maliki yang benar-benar bermujahadah dalam menuntut ilmu dan tidak tidur di malam hari kecuali hanya sebentar.

Penulis kitab Mukhtashar Khalil yang jadi rujukan Malikiyah ini memanfaatkan waktunya dalam menuntut ilmu dengan maksimum, hingga ada yang manyatakan bahawa selama 40 tahun tinggal di Mesir ulama ini belum pernah melihat sungai Nil. (Lihat, Muqadimmah Syeikh Abdul Wahhab Abdul Lathif dalam Al Iqlil Syarh Mukhtashar Khalil)

sumber http://www.hidayatullah.com/

Comments