Saat Dosa Yahudi Dilimpahkan Pada Ayam


YAHUDI mempunyai hari suci yang disebut sebagai Yom Kippur atau Hari Perdamaian. Festival atau peringatan Yom Kippur diselenggarakan setiap tanggal 10 Tsyiri-kalendar Yahudi-atau bertepatan dengan 9 Oktober.

Dalam perayaan Yom Kippur, para Yahudi melakukan ritual pembebasan dosa dengan cara meletakkan seekor ayam di atas kepala mereka dan diulang-ulang sebanyak tiga kali, demikian diulas oleh Abdillah onim melalui laman Facebooknya.

Hal itu dilakukan agar seluruh dosanya berpindah kepada ayam, lalu diikuti dengan penyembelihan sebagai petanda dosa telah benar-benar mati atau lenyap dari dalam diri mereka.

Sementara menurut Wikipedia, Yom Kippur terbahagi atas dua bahagian perayaan. Hal terpenting dalam perayaan ini adalah dua ekor lembu (atau kambing) yang dikembiri. Lembu pertama digunakan sebagai korban penghapus dosa, dan lembu lain digunakan sebagai korban bakaran dan dipilih "tugasnya" dengan cara diundi terlebih dahulu.

sumber islampos.com

Comments