Kemenangan di Syria, Dajjal dan Turunnya Nabi Isa

Kemenangan di Suriah, Dajjal dan Turunnya Nabi Isa

SYRIA mengalami konflik kepanjangan. Umat ​​Islam ditindas rejim Syiah. Ratusan ribu nyawa umat Islam melayang. Adakah penindasan it uterus berlangsung? Berikut nubuwat Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wassallah berkaitan Syam dan Negeri Akhir Zaman dikutip dari buku Negeri-negeri Akhir Zaman karya Abu Fatiah al Madani

Saksi Pertempuran Besar Malhamah Al-Kubra

Imam Muslim dalam hadis yang panjang menerangkan perang ini dengan terperinci. Lengkapnya sebagai berikut:

"Tidak akan terjadi kiamat sehingga bangsa Romawi sampai di A'maq atau Dabiq. Kedatangan mereka akan dihadapi oleh sebuah pasukan yang keluar dari kota Madinah yang merupakaan penduduk bumi yang terbaik pada masa itu. Apabila mereka telah berbaris (dan berhadap-hadapan untuk berperang), bangsa Romawi akan menggertak, 'Biarkan kami membuat perhitungan dengan orang-orang kami yang kalian tawan! (Maksud mereka orang Romawi yang telah masuk Islam). Mendengar gertakan itu, kaum Muslimin menjawab, "Demi Allah, kami tidak akan membiarkan kalian mengusik saudara-saudara kami!"

Maka terjadilah pertempuran antara dua pasukan. Satu pertiga pasukan Islam akan melarikan diri dari medan pertempuran, maka Allah tidak akan mengampuni mereka (memberi taufiq untuk bertaubat) selama-lamanya. Satu pertiga pasukan Islam yang lain terbunuh dan mereka adalah sebaik-baik mati syahid di sisi Allah. Satu pertiga pasukan Islam lain akan memenangi peperangan, tanpa mendapat fitnah (bencana atau kesesatan) sedikitpun selamanya.

Kemudian mereka menakluk Konstatinopel. Ketika mereka tengah membagi-bagi harta rampasan perang dan telah menggantungkan pedang-pedang mereka pada pohon zaitun, tiba-tiba terdengar suara teriakan syaitan, "Sesungguhnya Dajjal telah menguasai keluarga kalian!"

Mereka pun segera bergegas pulang, namun ternyata berita itu bohong. Tatkala mereka telah sampai di Syam, barulah Dajjal muncul. Ketika mereka lagi mempersiapkan diri untuk berperang dan merapikan barisan, tiba-tiba datang waktu solat. Pada masa itulah Nabi Isa turun. Ia memimpin mereka (memerangi Dajjal). Begitu melihat Isa, si Dajjal meleleh hancur bagaikan garam yang mencair. Sekiranya ia membiarkannya, sudah tentu musuh Allah itu akan hancur lebur. Namun Allah membunuhnya melalui perantara tangan Isa, sehingga Isa menunjukkan kepada kaum Muslimin darah Dajjal yang masih segar melekat di hujung tombaknya. "

Rasulullah menyebut Romawi dalam Hadis yang menceritakan Malhamah Kubra ini, mengisyaratkan bahawa Amerika bukan unsur utama. Amerika pada masa itu sudah hancur. Sedangkan Rom yang dimaksudkan di sini adalah Eropah. Ini betul-betul mengulang masa lalu ketika Perang Salib. Pada akhirnya pada Perang Salib itu umat Islam keluar sebagai pemenangkan. Kemenangan itu juga bakal di raih umat Islam pada akhir zaman kelak. Itulah janji Allah yang tak pernah ingkar.

Ghautah Menjadi Pusat Pertahanan

Rasulullah bersabda, "Tapak perkhemahan kaum Muslimin pada saat terjadinya malhamah (perang besar) adalah Gauthah, disamping Damsyik. (Riwayat Ibnu Majah, Al Hakim dan Ibnu Asakir).

Realiti sekarang ini menjadi bukti awal kebenaran nubuwat Rasulullah ini. Ghautah dibagi menjadi dua daerah (daerah): daerah Ghautah Timur dan daerah Ghautah Barat. Semasa revolusi rakyat Syria (2011-2013), Ghautah Timur menjadi salah satu kekuatan mujahidin. Rakyat Muslim di daerah ini sangat mendudung mujahidin, walaupun puluhan ribu di antara mereka sudah dibunuh rejim Syria.

Nabi Isa Turun di Damsyik

Salah satu tanda-tanda kiamat, turunnya Nabi Isa menjelang akhir zaman. Berdasarkan Hadits shahih Muslim, Isa turun di menara putih sebelah timur Damsyik. Isa mengenakan dua pakaian yang dicelup dengan waras dan za'faran. Kedua telapak tangannya diletakkan di sayap dua malaikat. Bila ia menundukkan kepala maka menurunlah rambutnya. Dan jika diangkatnya kelihatan landai seperti mutiara. Tidak ada orang kafir yang mencium nafasnya kecuali pasti mati. Padahal nafasnya itu sejauh mata memandang. Isa kemudian mencari Dajjal hingga menjumpainya di pintu Lud, lantas dibunuhnya. Isa lalu datang kepada suatu kaum yang telah dilindungi Allah dari Dajjal. Isa mengusap wajah mereka dan memberi tahu darjat mereka di syurga.

Ibnu Kathir menjelaskan Hadis ini, "Berdasarkan beberapa kitab yang saya baca, beliau turun di menara putih sebelah timur Masjid Jami 'Damsyik."

Di Damsyik, lanjut Ibnu Katsir, tidak ada menara di bahagian timur selain di sebelah Masjid Jami 'Damsyik.

Rasulullah bersabda, "Sebelum terjadi kiamat akan keluar api dari Hadhramaut atau dari laut Hadhramaut yang mengumpulkan manusia. Kami bertanya, "Apa yang engkau perintahkan kepada kami, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, hendaklah kamu berada di Syam. "

sumber http://www.hidayatullah.com/

Comments