14 Fakta Umar bin Khattab

unta padang pasir

UMAR bin Khattab adalah salah satu sahabat Rasulullah yang sudah dijamin masuk syurga. Hal itu ditegaskan dalam banyak keterangan hadis sahih. Ada beberapa yang menjadi fakta soal Umar ini. Berikut di antaranya.

1. Umar adalah penduduk Syurga yang berjalan di muka bumi. Hal ini dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda:
"Sewaktu tidur, aku bermimpi seolah-olah aku berada di Syurga. Kemudian aku melihat seorang wanita berwudhu di samping sebuah istana, maka aku bertanya, 'Milik siapa istana ini?' Mereka menjawab, 'Milik Umar'. Maka aku teringat akan iri hati Umar sehingga aku menjauhi istana itu ". Umar menangis dan berkata, "Demi Allah mana mungkin aku akan cemburu kepadamu, wahai Rasulullah," (HR. Bukhari).

2. Setan takut padanya. Ia adalah manusia yang begitu ditakuti syaitan. "Wahai Ibnul Khattab, demi dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, tidaklah setan bertemu dengannmu di suatu jalan melainkan ia akan mengambil jalan yang lain dari jalanmu," (HR. Bukhari, no.3480).

3. Masuk Islam didoakan oleh Rasul. Suatu hari Rasulullah shalallahu 'alaihi wa sallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala: "Ya Allah, muliakan Islam dengan salah satu dari dua orang yang engkau cintai yaitu Abu jahal bin Hisyam atau Umar bin Khattabb." Maka yang lebih Allah cintai dari kedua-duanya adalah Umar bin Khattab. (Lihat Shahih Sunan Ibnu Hibban 12/305)

4. Diberikan ilham, padahal bukan nabi. Umar juga termasuk seorang yang mendapat ilham, perkataannya sering bersesuaian dengan wahyu. Rasulullah Shalallahu 'alaihi wa Sallam berkata, "Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dari Bani Israil ada yang diberikan ilham walaupun mereka bukan Nabi, jika salah seorang dari umatku mendapatkannya, maka Umar lah orangnya," "(HR. Bukhari)

5. Beliau masuk Islam setelah adiknya iaitu Fatimah binti Khatab dan suaminya membaca al-Quran Surah Toha ayat 1-8

6 .. Beliau adalah Khalifah ke-2 selepas Abu Bakar ra wafat selama 10 tahun iaitu pada 13-23 Hijrah (634-644 Masehi)

7. Beliau membagi daerah kekuasaan seperti gabenor saat memerintah

8. Beliau membentuk dewan-dewan seperti dewan pembendaharaan negara dan dewan angkatan perang

9. Beliau membina bangunan sebagai Baitul Mal yang dulu Baitul Mal berada di Masjid Nabawi

10. Jasa-jasa beliau di antaranya seperti menakluk Syria, Palestin, Mesir, Iraq dan Parsi; memetapkan tahun Hijriyah sebagai Tahun Islam; sistem pos malam diadakan untuk mengetahui keadaan Kaum Muslimin; membina dan membesarkan masjid-masjid seperti Masjid al Haram di Mekah, Masjid Nabawi di Madinah, Masjid al-Aqsa di Yerussalem dan Masjid Amru di Mesir

11. Pada masa beliau sedang memimpin solat Subuh, beliau ditikam oleh Abu Lu'lu'ahh (seorang Majusi dari Parsi) dan beliau meninggal dunia pada 23 Hijrah (644 Masehi). Abu Lu'lu'ah kemudian dianggap pahlawan oleh Kaum Syiah kerana ia menikam Umar bin Khatab ra hingga meninggal dunia. Padahal Kaum Syiah mengaku sebagai orang Islam tetapi anehnya mereka memuji Abu Lu'lu'ah yang telah membunuh Amirul Mukminin Umar bin Khatab ra.

12 .. Beliau dipanggil untuk pertama kali sebagai Amirul Mukminin (Pemimpin orang-orang beriman) dan diluluskan oleh para Sahabat Rasulullah termasuk Ali Bin Abi Talib ra

13. Beliau dibenci dan dikritik hebat oleh Kaum Syiah kerana dianggap merampas tampuk pemerintahan dari tangan Ali Bin Abi Talib ra. Padahal Ali Bin Abi Talib ra meluluskan Umar bin Khatab ra sebagai Khalifah

14. Umar sangat kaya. Ketika wafat, Umar bin Khattab meninggalkan ladang pertanian sebanyak 70.000 ladang, yang rata-rata harga ladangnya sebesar Rp 160 juta-perkiraan penukaran ke dalam rupiah. Itu bermakna, Umar meninggalkan warisan sebanyak RM 11.2 trilion. Setiap tahun, rata-rata ladang pertanian saat itu menghasilkan Rp 40 juta, bermakna Umar mendapatkan penghasilan Rp 2.8 trilion setiap tahun, atau 233 bilion sebulan.

sumber islampos.com

Comments