POLISI PENSTRUKTURAN EKONOMI OLEH ILLUMINATI MENJELANG TAHUN 2020


Jika Malaysia terperangkap dengan perjanjian TPP, maka negara-negara Eropah pula terperangkap dengan TIPP.
TPP - Trans Pacific Partnership
TTIP - Trans Atlantics Trade and Investment Partneship

Kedua-dua perjanjian memiliki konsep yang sama iaitu memberi kelebihan kepada syarikat multinasional mengatasi undang-undang dalaman setiap negara terpilih.
Di dalam ilmu Teori Konspirasi, pemilik syarikat Multinasional adalah kumpulan individu yang mempunyai hubungan langsung dengan Rothschild dan Rockefeller.
Sebarang dasar ekonomi yang dibentang dan dilaksanakan oleh syarikat2 Multinasional dianggap berasaskan kepada keputusan mesyuarat dua organisasi ekonomi milik Rothschild & Rockefeller iaitu Bilderberg Group dan Trilateral Commission.
sumber https://www.facebook.com/Ibnuyaacob-Teori-Konspirasi

Comments