Tanda Akhir Zaman, Hujan Turun yang Tidak Menumbuhkan Tanaman


KITA Tahu bahawa hujan merupakan rahmat dari Allah SWT yang dikirmkan untuk kita, sebagai pelengkap hidup. Terutama bagi tanaman. Adanya hujan, boleh memberikan nutrisi baginya. Sebagai manusia kita pun merasa diuntungkan, sebab kewajiban kita untu menyirami tanaman itu gugur ketika turun hujan. Dan tanaman boleh tumbuh dengan sendirinya.

Tapi, tahukah anda bahawa salah satu tanda akhir zaman ialah hujan turun yang tidak boleh tumbuhkan tumbuhan? Ya, salah satu tanda kiamat yang telah diwartakan Rasulullah ﷺ adalah turunnya hujan biasa dari langit, namun ia tidak dapat menumbuhkan apapun. Baik itu tanaman dan buah-buahan.

Anas RA meriwayatkan, bahawa Rasulullah ﷺ bersabda, "Hari kiamat tidak akan terjadi sampai nanti ada hujan biasa turun dari langit, namun ia tidak menumbuhkan apapun di muka bumi."

Fenomena seperti itu terjadi, karena hilangnya kebaikan di bumi. Rasulullah ﷺ bersabda, "Sesungguhnya yang dimaksud dengan kebuluran bukan kerana tidak ada hujan, akan tetapi kemarau itu apabila hujan turun namun ia tidak menumbuhkan apapun di muka bumi."

sumber islampos.com

Comments