7 Istilah Menyeramkan yang Disematkan Al-Quran Kepada Kaum LGBT


Berikut tujuh kategori perilaku yang disematkan Al-Quran kepada kaum Sodom, kaum Nabi Lut AS.


  1. Perbuatan homoseksual disebut fahsiyah (perbuatan yang keji, menjijikkan dan membahayakan) "Dan (ingatkanlah peristiwa) Nabi Lut tatkata ia berkata kepada kaumnya:" Sesungguhnya kamu melakukan perbuatan yang keji, yang tidak pernah dilakukan oleh seorangpun dari penduduk alam ini sebelum kamu. (QS. Al-Ankabut: 28)
  2. Perilaku LG kaum Nabi Lut AS disebut mungkar (ditolak keras, tak boleh diterima) "Patutkah kamu mendatangi orang lelaki (untuk memuaskan nafsu syahwat kamu)? Dan kamu memotong jalan lalu-lalang (untuk tujuan jahat kamu)? Dan kamu pula melakukan perbuatan yang mungkar di tempat-tempat perhimpunan kamu? "Maka kaumnya tidak menjawab selain daripada berkata (secara mengejek-ejek):" Datangkanlah kepada kami azab dari Allah (yang engkau janjikan itu) jika betul engkau dari orang-orang yang benar ". (QS.Al-Ankabut: 29)
  3. Mufsid (merosakkan) "Nabi Lut berdoa dengan berkata:" Wahai Tuhanku, tolonglah aku (dengan menimpakan azab) terhadap kaum yang melakukan kerosakan itu ". (QS.Al-Ankabut: 30)
  4. Kaum Nabi Lut AS dianggap Musrif (keterlaluan, melampaui batas; abnormal) "Ibrahim bertanya:" Apakah urusanmu hai para utusan? "Mereka menjawab:" Sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa (kaum Luth), agar kami timpakan kepada mereka batu-batu dari tanah yang (keras), yang ditandai di sisi Tuhanmu untuk (membinasakan) orang-orang yang melampaui batas ". (QS. Adz-Dzariyat: 31-34)
  5. Tindakan kaum sodom undian zalim. Baik terhadap orang lain mahupun diri sendiri. Zalim kerana menimbulkan kerosakan, menyebarkan penyakit AIDS.
  6. Pelaku sodom disebut mujrimun. Kerana merupakan dosa besar.
  7. Perilaku pelaku LGBT diberikan mudzar (peringatan) oleh Allah SWT, namun mereka ya tidak percaya begitu. Dianggap hanya dongeng belaka. Yang ada mencabar agar didatangkan azab.Semoga kita dan keluarga kita diselamatkan dari perbuatan ini. Wallahua'lam.
sumber http://bersamadakwah.net/


Comments