Nuzul Al-Quran: Dari Gua Hira hingga Padang Arafah (2)

Turunnya surah Al-Mudatsir merupakan sebuah perintah kepada Rasullah SAW untuk menyampaikan dakwah Islam kepada manusia. Al-Quran merupakan kalam (perkataan) Allah SWT yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dengan lafal dan maknanya. Kitab suci Al-Quran itu diturunkan secara beransur-ansur.

Menurut Prof MM Al-A'zami dalam The History The Qur'anic Text, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam rentang waktu 23 tahun. '' Kitab suci Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur untuk memenuhi tuntutan situasi dan persekitaran yang ada,'' ujar Prof Al-A'zami.

Ibnu Abbas (wafat 68 H), seorang saintis terkemuka di antara sahabat Rasulullah SAW menyatakan, Al-Quran diturunkan ke langit terbawah (bait al-izzah) dalam satu malam. Kemudian, diturunkan ke bumi secara beransur-ansur sesuai dengan keperluan. Sebagai wahyu (QS 4:163), surah-surah dan ayat-ayat Al-Quran diturunkan oleh Allah SWT secara berperingkat.

Ibnu Hajar al-Asqalani berpendapat Al-Quran diturunkan sekaligus ke langit dunia pada malam al-qadar (kemuliaan), lengkap dari ayat pertama hingga terakhir. Namun, Fakhruddin Ar-Razi mempunyai pandangan yang berbeza. Menurutnya, Al-Quran diturunkan dari Lauh mahfuz (catatan mengenai syarat-syarat yang ditetapkan Allah SWT) ke langit dunia dalam 23 kali lailatul qadar.

'' Ayat-ayat yang diturunkan dalam setiap malam al-qadar adalah ayat-ayat yang hendak diturunkan pada tahun itu secara beransur-ansur kepada Nabi SAW,'' ujar Ar-Razi. Allah SWT berfirman,'' Sesungguhnya telah kami menurunkannya (Al-Quran) pada malam kemuliaan.'' (QS Al-Qadar: 1).

Namun, asy-Sya'bi mengemukakan pendapat yang ketiga. Menurut dia, Al-Quran diturunkan hanya pada bahagian pertamanya saja pada malam al-qadar. '' Yang lainnya diturunkan sesudah itu secara beransur-ansur dalam berbagai waktu,'' ujarnya. Menurut Ensiklopedi Islam, para ulama meyakini pendapat pertama yang paling kuat.

                                                                              
                                                                             ***
Al-Quran terdiri dari 114 surah. Setiap surah mempunyai jumlah ayat yang berbeza-beza. Surah terpendek terdiri dari tiga ayat, sedangkan yang terpanjang mencapai 286 ayat. Tentang jumlah ayat dalam Al-Quran, para ulama berbeza pendapat. Abu Abdul Rahman as-Salmi, seorang ulama Kufah terkemuka, berpendapat Al-Quran terdiri dari 6.236 ayat.

Sedangkan menurut as-Suyuti terdiri atas 6,000 ayat lebih. Al-Alusi berpendapat jumlah ayat Al-Quran terdiri dari 6.616 ayat. Perbezaan pendapat itu disebabkan adanya perbezaan dalam kaedah pengiraan. Ada yang menyebutkan kalimat basmalah sebagai ayat ada yang tidak. Demikian pula dengan kata-kata pembuka surah, seperti Yasin, Alif Lam Mim, dan lain-lain. Ada yang menyebutnya sebagai ayat, ada pula yang tidak.

Untuk memudahkan membaca dan menghafal, para ulama membahagi Al-Quran ke dalam 30 juz (bahagian) yang sama panjang. Selain itu dibahagikan ke dalam 60 hizb (nama hizb ditulis di sebelah hujungnya). Setiap hizb dibahagi lagi menjadi empat dengan tanda-tanda ar-rub (satu perempat), an-nisf (seperdua), dan as-salsalah (tiga suku).

Lalu bila-bila berakhirnya Al-Quran diturunkan? Pada umumnya, para ulama menetapkan hari terakhir penghabisan turunnya Al-Quran adalah Jumaat, 9 Zulhijah 10 H / 16 Mac 632 M. Saat itu, Rasulullah berusia 63 tahun. Ayat yang terakhir diturunkan adalah surah Al-Maidah [5] ayat 3, '...' Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu ...''
Setelah beberapa ayat tersebut turun, Rasulullah SAW wafat pada 8 Jun 632 M. Para ulama sepakat, ayat di atas sebagai wahyu terakhir yang diterima Rasulullah SAW saat berada di Padang Arafah, ketika wukuf untuk menunaikan ibadah haji. Sejarah mencatat, inilah haji terakhir Nabi Muhammad SAW atau biasa dikenal dengan sebutan haji wada '(haji penghabisan).

Al-Quran merupakan petunjuk hidup bagi umat manusia. Allah SWT berfirman,'' (Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara hak dan yang batil).'' ( Surah Al-Baqarah [2]: 185). sumber republika.co.id

Comments