8 kemungkaran di Hari Raya

Hari raya 'Aidil Fitri adalah hari yang selalu dinanti-nanti kaum muslimin. Tak ada satu pun di antara kaum muslimin yang ingin kehilangan moment berharga tersebut. Selain itu di negeri kita, selain memeriahkan Idul Fithri atau lebaran, tidak sedikit pula yang berangkat mudik ke kampung halaman. Di antara alasan mudik adalah untuk mengunjungi kerabat dan saling bersilaturahim. Namun ada beberapa perkara yang perlu dikritik ketika itu, iaitu beberapa amalan yang keliru dan mungkar. Satu sisi, amalan tersebut hanyalah tradisi yang memang tidak pernah ada dalil yang menyokong dalam Islam dan ada pula yang termasuk maksiat.

Pertama: Tasyabbuh (meniru-niru) orang kafir dalam berpakaian. Terutama kita lihat bagaimana model pakaian muda-mudi saat ini ketika hari raya, tidak mencerminkan bahawa mereka muslim ataupun bukan. Sukar membezakan ketika melihat pakaian yang mereka kenakan. Sungguh Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam telah bersabda,
من تشبه بقوم فهو منهم

"Barangsiapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bahagian daripada mereka" [1] Menyerupai orang kafir (tasyabbuh) ini terjadi dalam hal pakaian, penampilan dan kebiasaan. Tasyabbuh di sini diharamkan berdasarkan dalil Al-Quran, As Sunnah dan kesepakatan para ulama (ijma '). [2]

Kedua: Mendengar dan bermain muzik / nyanyian / nasyid di hari raya. Imam Al Bukhari membawakan dalam Bab "Siapa yang menghalalkan khomr dengan selain namanya" sebuah riwayat dari Abu 'Amir atau Abu Malik Al-Asy'ari telah menceritakan bahawa dia tidak berdusta, lalu beliau menyampaikan sabda Nabi shallallahu' alaihi wa sallam,

ليكونن من أمتى أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف, ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم, يأتيهم - يعنى الفقير - لحاجة فيقولوا ارجع إلينا غدا. فيبيتهم الله ويضع العلم, ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة

"Sungguh, benar-benar akan ada di kalangan umatku sekelompok orang yang menghalalkan zina, sutera, khamr, dan alat muzik. Dan beberapa kumpulan orang akan singgah di lereng gunung dengan binatang ternak mereka. Seorang yang fakir mendatangi mereka untuk satu keperluan, lalu mereka berkata, 'Kembalilah kepada kami esok hari.' Kemudian Allah mendatangkan siksaan kepada mereka dan menimpakan gunung kepada mereka serta Allah mengubah sebahagian mereka menjadi kera dan babi hingga hari kiamat. "[3] Jika dikatakan menghalalkan musik, berarti muzik itu haram. [4]

Ibnu Mas'ud berkata, "Nyanyian menumbuhkan kemunafikan dalam hati sebagaimana air menumbuhkan sayuran." Fudhail bin Iyadh mengatakan, "Nyanyian adalah mantera-mantera zina." Adh Dhohak mengatakan, "Nyanyian itu akan merosakkan hati dan akan mendatangkan kemurkaan Allah." [ 5]

Imam Asy Syafi'i rahimahullah berkata, "Nyanyian adalah suatu hal yang sia-sia yang tidak kusukai kerana nyanyian itu adalah seperti kebatilan. Siapa saja yang sudah kecanduan mendengar nyanyian, maka persaksiannya tertolak. "[6] Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan," Tidak ada satu pun daripada empat ulama mazhab yang berselisih pendapat mengenai haramnya alat muzik. "[7]

Ketiga: Wanita berhias diri ketika keluar rumah. Padahal seperti ini diharamkan di dalam agama ini berdasarkan firman Allah,

وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى

"Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu ber-tabarruj seperti orang-orang jahiliyyah pertama." (QS. Al Ahzab: 33). Abu 'Ubaidah mengatakan, "Tabarruj adalah menampakkan kecantikan dirinya." Az Zujaj berkata, "Tabarruj adalah menampakkan perhiasaan dan setiap perkara yang boleh mendorong syahwat (godaan) bagi kaum lelaki." [8] Seharusnya berhias diri menjadi penampilan istimewa si isteri di hadapan suami dan ketika di rumah sahaja, dan bukan di hadapan khalayak ramai.

Keempat: Berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahrom. Fenomena ini merupakan musibah di tengah kaum muslimin apatah lagi di hari raya. Tidak ada yang selamat dari musibah ini kecuali yang dirahmati oleh Allah. Perbuatan ini dilarang berdasarkan sabda Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam,

كتب على ابن آدم نصيبه من الزنى مدرك ذلك لا محالة فالعينان زناهما النظر والأذنان زناهما الاستماع واللسان زناه الكلام واليد زناها البطش والرجل زناها الخطا والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج ويكذبه

"Setiap anak Adam telah ditakdirkan bahagian untuk berzina dan ini suatu yang pasti terjadi, tidak boleh tidak. Zina kedua-dua mata adalah dengan melihat. Zina kedua telinga dengan mendengar. Zina lisan adalah dengan berbicara. Zina tangan adalah dengan meraba (menyentuh). Zina kaki adalah dengan melangkah. Zina hati adalah dengan menginginkan dan berangan-angan. Lalu kemaluanlah yang nanti akan membenarkan atau mengingkari yang demikian. "[9] Jika kita melihat pada hadis di atas, menyentuh lawan jenis-yang bukan isteri atau bukan mahrom-diistilahkan dengan zina. Hal ini bererti menyentuh lawan jenis adalah perbuatan yang haram kerana berdasarkan kaedah usul 'apabila sesuatu dinamakan dengan sesuatu lain yang haram, maka menunjukkan bahawa perbuatan tersebut juga haram'. "[10]

Lihat pula bagaimana contoh dari suri tauladan kita sendiri. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda,

إني لا أصافح النساء إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة أو مثل قولي لامرأة واحدة

"Sesungguhnya aku tidak akan bersalaman dengan wanita. Perkataanku terhadap seratus wanita adalah seperti perkataanku kepada seorang wanita, atau seperti perkataanku untuk satu wanita. "[11]

Kelima: Mengkhususkan ziarah kubur pada hari raya 'ied. Kita memang diperintahkan untuk ziarah kubur sebagaimana sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam,

فزوروا القبور فإنها تذكر الموت

"Sekarang ziarah kuburlah kerana itu akan lebih mengingatkan kematian." [12] Namun tidaklah tepat diyakini bahawa setelah Ramadhan adalah masa terbaik untuk menziarahi kubur orang tua atau kerabat (yang dikenali dengan "nyadran"). Kita boleh setiap saat melakukan ziarah kubur agar hati kita semakin lembut kerana mengingat kematian. Masalahnya, jika seseorang mengkhususkan ziarah kubur pada waktu tertentu dan meyakini bahawa setelah Ramadhan (saat Aidil Fitri) adalah masa utama untuk nyadran atau nyekar. Ini sungguh suatu kekeliruan kerana tidak ada asas dari ajaran Islam yang menuntunkan hal ini.

Keenam: Tidak sedikit dari yang memeriahkan Aidil Fitri meninggalkan solat lima waktu kerana sibuk bersilaturahmi. Kaum lelaki pun tidak memperhatikan solat berjemaah di masjid. Demi Allah, sesungguhnya ini adalah salah satu bencana yang amat besar. Padahal Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah bersabda,

العهد الذى بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر

"Perjanjian antara kami dan mereka (orang kafir) adalah mengenai solat. Barangsiapa meninggalkannya maka dia telah kafir. "[13]

'Umar bin Khottob rahimahullah pernah mengatakan di akhir-akhir hidupnya,

لا إسلام لمن ترك الصلاة

"Tidaklah disebut muslim orang yang meninggalkan solat." [14]

Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, "Kaum muslimin tidaklah berselisih pendapat (sepakat) bahawa meninggalkan solat wajib (solat lima waktu) dengan sengaja adalah dosa besar yang paling besar dan dosanya lebih besar dari dosa membunuh, merampas harta orang lain, zina, mencuri, dan minum minuman keras. Orang yang meninggalkannya akan mendapat hukuman dan kemurkaan Allah serta mendapatkan kehinaan di dunia dan akhirat. "[15]

Adapun mengenai hukum solat jemaah, menurut pendapat yang kuat adalah wajib bagi kaum lelaki. Di antara yang menunjukkan bahawa solat jemaah itu wajib adalah sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam,

والذى نفسى بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب, ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها, ثم آمر رجلا فيؤم الناس, ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم

"Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, ingin kiranya aku memerintahkan orang-orang untuk mengumpulkan kayu bakar, kemudian aku perintahkan mereka untuk menegakkan solat yang telah dikumandangkan azannya, lalu aku memerintahkan salah seorang untuk menjadi imam, lalu aku menuju orang-orang yang tidak mengikuti solat jemaah, kemudian aku bakar rumah-rumah mereka ". [16]

Imam Asy Syafi'i rahimahullah mengatakan,

وأما الجماعة فلا ارخص في تركها إلا من عذر

"Adapun solat jemaah, aku tidak memberi keringanan bagi seorang pun untuk meninggalkannya kecuali bila ada uzur." [17]

Ketujuh: Begadang saat malam 'Aidil Fitri untuk takbiran hingga pagi sehingga kadang tidak mengerjakan solat subuh dan solat' ied di pagi harinya. Diriwayatkan dari Abi Barzah, beliau berkata,

أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam membenci tidur sebelum solat' Isya dan berbual selepas itu." [18]

Ibnu Baththal menjelaskan, "Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tidak suka begadang selepas solat' Isya kerana beliau sangat ingin melaksanakan solat malam dan khuatir jika sampai luput dari solat subuh berjemaah. 'Umar bin Al-Khattab sampai-sampai pernah memukul orang yang begadang setelah solat Isyak, beliau berkata, "Apakah kalian sekarang begadang di awal malam, nanti di akhir malam tertidur lelap?!" [19]

Takbiran yang dilakukan juga sering mengganggu kaum muslimin yang hendak berehat padahal hukum mengganggu sesama muslim adalah terlarang. Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam bersabda,

المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده

"Muslim (yang baik) adalah yang tidak mengganggu muslim yang lain dengan lisan dan tangannya." [20] Ibnu Baththal berkata, "Yang dimaksudkan dengan hadis ini adalah dorongan agar seorang muslim tidak menyakiti kaum muslimin yang lain dengan lisan, tangan dan seluruh bentuk menyakiti lain . Al Hasan Al Bashri mengatakan, "Orang yang baik adalah orang yang tidak menyakiti walaupun itu hanya menyakiti seekor semut". "[21] Perhatikanlah perkataan yang sangat bagus dari Al Hasan Al Basri. Seekor semut kecil saja dilarang disakiti, lantas bagaimana dengan manusia yang punya akal dan perasaan disakiti dengan suara bising atau mungkin lebih dari itu?!

Kelapan: Memeriahkan 'Idul Fithri dengan mercun. Selain mengganggu kaum muslimin lain sebagaimana dijelaskan di atas, mercun juga adalah suatu bentuk pembaziran. Kerana pemborosan kata Ibnu Mas'ud dan Ibnu 'Abbas adalah menginfakkan sesuatu bukan pada jalan yang benar. Qotadah mengatakan, "Yang namanya tabdzir (pembaziran) adalah mengeluarkan nafkah dalam berbuat maksiat pada Allah, pada jalan yang keliru dan pada jalan untuk berbuat kerosakan." [22] Allah Taala berfirman,

ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين

"Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan. "(Surah Al Isro ': 26-27). Ibnu Katsir mengatakan, "Allah ingin membuat manusia menjauhi sikap boros dengan mengatakan:" Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan ". Dikatakan demikian kerana orang yang bersikap boros menyerupai setan dalam hal ini. [23]

Akhir kata: "Aku tidak bermaksud kecuali (mendatangkan) perbaikan selama aku masih berkesanggupan. Dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan (pertolongan) Allah. Hanya kepada Allah aku bertawakal dan hanya kepada-Nya-lah aku kembali. "(QS. Hud: 88)

Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-Nya segala kebaikan menjadi sempurna.

sumber muslim.or.id

Comments