Fakta Warisan Islam nombor 786


Nombor 786 yang tertulis dalam lambang bulan dan bintang berasal dari jumlah nilai nisbah huruf 

Bismillahir Rahmanir Rahim ". Penggunaan 786 ini dipercayai bermula pada zaman Abasiyyah.

Melalui gaya penulisan arab baku, kalimah Bismillah... mengandungi 21 huruf, iaitu 7 ( Bismillah ), 8 ( al-Rahman) dan 6 ( al-Rahim ) iaitu 7+8+6=21.
Dengan menggunakan rumusan nisbah nilai nombor bagi huruf arab tersebut, maka ayatBismillahirrahmanirrahmim dapat digantikan dengan nombor 786. Manakala nama Allah pula dapat digantikan dengan nombor 66 dalam penggunaannya sebagaimana rajah di bawah ini.
Nisbah bagi Bismillahir Rahmanir Rahim " dikira sebagai berikut:
mim
ya
ha
ra
lam
alif
nun
mim
ha
ra
lam
alif
ha
lam
lam
alif
mim
sin
ba
40
10
8
200
30
1
50
40
8
200
30
1
5
30
30
1
40
60
2
2 + 60 + 40 + 1 + 30 + 30 + 5 + 1 + 30 + 200 + 8 + 40 + 50 + 1 + 30 + 200 + 8 + 10 + 40 = 786
Manakala nisbah bagi nama " Allah " dikira sebagai berikut:
ha
lam
lam
alif
5
30
30
1
alif + lam + lam + ha = Allah
1 + 30 + 30 + 5 = 66
sumber darulnuman.com

Comments