10 Golongan Allah SWT laknat disebabkan arak

Ibn Mas’ud berkata: “Telah dilaknat dalam khamar itu sepuluh orang iaitu:

1. Yang memerah

2.Yang minta diperah

3. Yang minum

4. Yang memberi minum

5. Yang membawa

6. Yang menghantar

7. Yang membekal

8. Yang menjual

9. Yang membeli

10. Yang menyimpan

Comments