Yahudi; Bangsa Yang Mengatakan Tuhan Itu Bakhil

Orang-orang Yahudi berkata, "Tangan Allah terbelenggu", sebenarnya tangan merekalah yang dibelenggu dan merekalah yang dilaknat disebabkan perkataan mereka itu. Bahkan kedua tangan-Nya terbuka: Dia menafkahkan sebagaimana Dia kehendaki. Dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sungguh-sungguh akan menambah kedurhakaan dan kekafiran kepada kebanyakan mereka. Dan telah Kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka hingga hari kiamat. Setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya dan mereka berbuat kerosakan di bumi dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerosakan, "(QS. Al-Maidah: 64).

IBNU Ishaq dan Thabrani meriwayatkan dari Ibnu Abbas, katanya, "Seorang Yahudi bernama Mubasy bin Qais berkata kepada Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam:" Tuhan kamu itu sungguh kikir, tidak mahu mengeluarkan perbelanjaan ". Lalu Allah menurunkan ayat-Nya ini (ayat 64), Abu Syeh meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahawa ayat ini diturunkan bertalian dengan kes Fankash seorang tokoh Yahudi suku Qainuqa. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ikrimah sama seperti ini.

Dan diriwayatkan daripada Mujahid bahawa kaum Yahudi berkata "Allah menyempitkan kita wahai Bani Israil, sehingga tangan-Nya dimasukkan ke tempat penyembelihan-Nya." Kata-kata mereka ini bermakna, bahawa Allah menyempitkan rezeki mereka (mereka hidup serba kekurangan). Diriwayatkan dari Ibnu Abbas juga, beliau berkata; "Perkataan mereka (tangan Allah terbelenggu) bukanlah mereka maksudkan bahawa tangan Allah itu terikat, tetapi maksudnya" Allah itu bakhil ", menahan segala rezeki yang dimiliki-Nya. Sungguh Allah Maha Tinggi lagi Maha Suci dan sifat-sifat yang dikatakan oleh orang-orang zalim itu.

Yang berkata: "Tangan Allah terbelenggu", hanyalah sebahagian orang Yahudi sahaja. Tetapi seluruh bangsa Yahudi yang berkaitan di dalamnya. Sebab anggota suatu masyarakat satu dengan yang lain punya kewajipan bertanggung jawab kepada seluruh masyarakatnya. Sebab suatu masyarakat adalah bagaikan satu tubuh.

Dalam semua zaman manusia sering menimpakan perbuatan orang-orang tertentu dari suatu ummat kepada seluruh umat itu sendiri. Dan telah menjadi suatu kebiasaan Al-Quran melibatkan generasi belakangannya terhadap perkataan dan perbuatan generasi sebelumnya yang sudah lewat beberapa abad.

Munculnya anggapan di kalangan bangsa Yahudi, bahawa Allah itu tangan-Nya terbelenggu atau Allah itu bakhil, kerana kemelaratan yang dialami sebahagian besar mereka. Mereka bertanya, mengapa Allah menjadikan sebahagian besar manusia ini hidup dalam kemelaratan?

Mengapa manusia ini semua tidak dijadikan oleh Allah hidup berkecukupan padahal Allah itu Maha Pemurah dan Maha Luas kurniaan-Nya? Terjadinya kemelaratan yang bermaharajalela di tengah bangsa Yahudi adalah kerana tingkah laku mereka sendiri. Golongan kaya dari kalangan bangsa Yahudi tidak mahu menghulurkan tangan untuk mengeluarkan infaq dan memberikan bantuan material bagi kepentingan masyarakatnya.

Mereka adalah golongan manusia yang paling bakhil. Tidak ada seseorang Yahudi bersedia memberikan sesuatu kepada orang lain secara sukarela, atau tanpa ganjaran keuntungan bagi dirinya. Bahkan Allah telah melaknat mereka kerana sikap kebakhilannya dan anggapannya yang penuh kebohongan bahawa Allah itu bakhil.

Keluasan rahmat Allah dan melimpahnya pemberian-Nya kepada hamba-Nya bukanlah turun begitu saja. Tetapi Allah telah menetapkan peraturan permainan, bagaimana cara manusia dapat meraih kemurahan dan luasnya rahmat-Nya. Maka manusia yang ingin memperoleh hidup serta berkemampuan sehingga tidak ada lagi kemelaratan di tengah masyarakat, maka manusia wajib menempuh cara-cara yang telah ditetapkan oleh Allah itu.

Bangsa Yahudi, sebagai golongan manusia yang serta bakhil, setelah melakukan kedurhakaan begitu rupa kepada Allah, dengan angan-angan kosongnya mengharapkan segenap masyarakat Yahudi dapat hidup kaya, tanpa mahu mematuhi peruntukan-peruntukan Ilahi. Jalan fikiran bangsa Yahudi semacam ini, kemudian berbalik menyatakan, bahawa kemelaratan yang dialami oleh umat manusia adalah kerana Allah itu bersifat bakhil. Sungguh patut bangsa Yahudi mendapat laknat Allah kerana dalih penuh dengan penipuan ini. sumber islampos.com

Comments

Anonymous said…
Benarkah bangsa Yahudi dilaknat Allah ?? Bukankah bangsa Yahudi telah menjadi perintis pelbagai teknologi termasuklah komputer, peralatan perang dan pelbagai lagi teknologi canggih.
Anonymous said…
Itulah kelebihan bangsa Yahudi.