Abdullah Bin Saba’, si munafik yahudi dari Yaman

Abdullah bin Saba 'adalah seorang Yahudi dari Yaman. Berpura-pura masuk Islam (secara nifak) di zaman Khalifah 'Uthman bin Affan radiallahu' anhu. Dialah yang meretas ajaran Syiah yang ekstrem yang menjadi puncak semaraknya perpecahan dalam kalangan masyarakat Islam terutama dalam kelompok Syiah itu sendiri.

Abdullah bin Saba 'pernah berkata yang ditujukan kepada Khalifah Ali radiallahu' anhu: "Engkaulah Allah." Maka Ali membolehkan untuk membunuh Abdullah bin Saba 'tetapi ditegah oleh Ibn Abbas. Para penyokong Ali kemudian membuangnya ke Madain (Ibu Negeri Iran lama).

Abdullah bin Saba 'adalah orang pertama mengkafirkan Abu Bakar,' Umar dan 'Uthman dan tidak mengiktiraf kekhalifahan kecuali hanya dari kalangan Ahli Bait ". Seorang ulama Syiah Muhammad Husin al-Zain pernah mengatakan tentang Abdullah bin Saba ':

"Abdullah bin Saba 'mengeluarkan qaul (yang sesat), mengajarkan fahaman yang ghalu (keterlaluan) ..... dan perbuatannya sangat melampaui batas ".

Saad bin Abdullah al-Qumy seorang tokoh, pemimpin serta ahli hukum Syiah yang lahir pada 229 H mengakui kewujudan Abdullah bin Saba '. Beliau menyebut beberapa nama orang yang berkonspirasi yang digelar sebagai Saba'iyah. Menurut beliau, kumpulan Saba'iyah adalah pihak pertama yang mengeluarkan perkatan-perkataan yang ghalu (keterlaluan).

Saad bin Abdullah al-Qumy tokoh besar Syiah yang masyhur ini telah memastikan bahawa Abdullah bin Saba 'adalah orang yang mengeluarkan perkataan dan menampakkan dirinya mengecam dan menentang Abu Bakar,' Umar dan 'Uthman radiallahu anhum serta tidak mengiktiraf kekhalifahan mereka.

Pegangan Syiah Imamiyah yang ada sekarang adalah berasaskan ideologi dan doktrin sesat Abdullah bin Saba '. Paham ini disampaikan (dipelihara) dalam bentuk riwayat hadis yang dinasabkan kepada keluarga Nabi (Ahli Bait) dengan penuh kebohongan tetapi diterima oleh mereka yang jahil.

Comments

Anonymous said…
Boleh tanya akan nnasab riwayat tentang abdullah bin saba
Anonymous said…
http://jakfari.wordpress.com/2012/04/02/syiah-dan-abdulla-ibn-saba-bagian-2/

Sila teliti dahulu kisah abdullah ibn saba
Detik Islam said…
Assalamualaikum,

puak2 agama syiah sesat boleh baca di sini http://haulasyiah.wordpress.com/2009/04/16/ternyata-abdullah-bin-saba-bukan-tokoh-rekaan/