Bagaimana Islam masuk ke Afghanistan


Afghanistan suatu masa dahulu adalah tanah yang merangkumi wilayah-wilayah Badakhshan, Juzjan, Takhar, Heart, Khurasan, Bukhara, dan Samarqand yang diatur dari kerajaan Parsi.

Apabila Uthman bin Affan yang menakluk Afghanistan. Semua daerah-daerah yang disebutkan di atas ditakluk di era 'Uthman. Sedangkan sebelumnya Abdurahman bin Samurah menakluki Kabul pada zaman baik Umar dan kemudian Uthman. Dalam "Sunan" Abu Daud, dia berkata: "'Abdurahman bin Samurah meriwayatkan kepada kami di Kabul." Jadi,' Abd ar-Rahman bin Samurah menakluki Kabul pada zaman 'Umar atau' Uthman.

Tidak seorang pun dari penduduk yang ditakluk oleh kaum Muslim pernah memberontak atau menentang mereka kecuali orang-orang Afghanistan. Rakyat Afghanistan sangat keras kepala dan ini bukan tugas yang mudah untuk membuat mereka tunduk. Jadi kronologisnya, kaum muslim menakluk itu pada zaman Umar, dan ini diikuti oleh sebuah pemberontakan dari beberapa suku dan pengusiran kaum muslimin dan umat Islam harus kembali di kemudian hari dan menakluk Afghanistan untuk kali kedua di zaman Umar.

Jika rakyat Afghan yakin akan sebuah idea atau kepercayaan, mereka sememangnya sangat terkenal dengan soal itu (kepercayaan). Sebelum Islam datang, rakyat Afghanistan memeluk agama Buddha. Itu sebabnya sehingga kini masih ada patung besar Buddha Bamiyan. Zaman dahulu, sebelum Islam masuk rakyat Afghan terkenal sebagai orang yang menyebarkan agama Buddha ke Pakistan dan India.

Islam kemudian datang, mereka menjadi yakin Islam dan mereka menyebarkannya ke seluruh wilayah. Jadi, sebahagian besar daerah ini melaksanakan Islam melalui mereka dan Mahmud Al-Ghaznawi menyerang India tujuh kali. Dia masuk dan menghancurkan patung mereka.

Sampai sekarang, kerana keyakinan yang eratnya itulah, rakyat afghansitan tetap berdiri kukuh menghadapi badai pencerobohan dari sejak zaman Russia dulu sehingga lah kini di era Amerika dan NATO.
Diterjemahkan dari sumber Islampos.com

Comments