Sikap golongan Syiah terhadap Sunnah Rasulullah SAW

Dalam keyakinan kaum Syiah, semua hadis yang tidak berasal dari jalur Ahlul Bait tidaklah diterima.

Salah satu rujukan mereka, Muhammad Husain alu Kâsyifil Ghithâ, berkata, 

"Sesungguhnya Syiah tidak menganggap (sesuatu) sebagai sunnah, kecuali hal-hal yang telah sahih untuk mereka melalui jalur-jalur Ahlul Bait .... 

Adapun riwayat Abu Hurairah, Samurah bin Jundub, 'Amr bin' Ash, dan seumpamanya, itu tidaklah bernilai (contohnya) seekor lalat di kalangan orang-orang Syiah Imamiyyah. [Ashlush Syiah wa Ushûluhu hal. 79]

Asy-syahid Nûrullâhi At-Tastury berkata, "... (Hal itu) kerana Al-Bukhary, Muslim, dan seumpamanya adalah para pemalsu hadis lagi para pendusta di kalangan Syiah. Bahkan, kerana banyak alasan, mereka menetapkan kedunguan dan pendeknya pemahaman Al-Bukhary perihal membezakan antara (hadis) sahih dan dha'if. "[As-Shawârimul Muhriqah hal. 57]

Lebih-lebih lagi, menurut mereka, orang yang mengambil riwayat dari selain Ahlul Bait adalah musyrik. Dalam sebuah riwayat dalam buku dipercayai mereka, disebutkan bahawa Abu Abdillah Ja'far Ash-Shadiq menyatakan, "... 
Dan sesiapa saja yang mengaku mendengar dari selain pintu yang Allah buka untuknya, dia adalah musyrik ...." [Ushulul Kafy 1/439, tahqiq Muhammad Jaafar Shamsuddin, terbitan Darut ta'aruf, Beirut, Lebanon, 1990 M/1411 H]

Juga, salah satu bab Ushulul Kafy 1/464 berjudul "Sesunggunya Tiada Suatu Kebenaran di Tangan Manusia, Kecuali dari Apa-Apa yang keluar dari Sisi Para Imam ('A), Sedang Segala Sesuatu yang Tidak keluar dari Sisi Mereka adalah Batil."

Bila keyakinan kaum Syiah terhadap hadis-hadis Nabi shallallâhu 'alaihi wa sallam yang berada di tangan kaum muslimin sudah sedemikian rupa, bermakna kaum Syiah telah menolak agama Islam ini dan mendustakan sumber kedua yang menjadi rujukan kaum muslimin. 
Allah telah berfirman,
وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا

"Segala sesuatu yang Rasul datangkan kepada kamu, terimalah, sedang segala sesuatu yang dia larang kepada kamu, tinggalkanlah." [Al-Hasyr: 7]

Diterjemahkan dari sumber dzulqarnain.net

Comments