Bangsa Yahudi bekerjasama dengan musuh untuk hancurkan Islam

"Kamu melihat kebanyakan dari mereka tolong-menolong dengan orang-orang yang kafir (musyrik). Sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka sediakan untuk diri mereka, iaitu kemurkaan Allah kepada mereka, dan mereka akan kekal dalam seksaan, "(QS. Al-Maidah: 80).

Bangsa Yahudi, di dalam usaha menghancurkan Islam dan Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam saling tolong menolong di kalangan bangsa Arab yang masih musyrik dan kafir. Mereka mengadakan perjanjian untuk memerangi Nabi dan membangkitkan semangat golongan Musyrikin bangsa bersatu untuk terus melakukan perang melawan beliau.

Bangsa Yahudi pada dasarnya tahu bahawa ajaran yang dibawa Rasulullah sama intipatinya yang dibawa para Nabi Bani Israel. Mereka tahu bahawa Rasulullah beriman kepada Allah, Tuhan yang juga mereka sembah, Rasulullah pun beriman kepada kitab suci mereka, bahkan menjadi saksi akan kebenaran para Nabi mereka. Para Nabi Bani Israel pun telah memberikan kesaksiannya dan khabar gembira akan munculnya Nabi akhir zaman yang dijanjikan.
Bangsa Yahudi juga tahu bahawa golongan Musyrik bangsa Arab tidak menyembah Allah, tidak beriman kepada kitab suci mereka dan tidak pula beriman kepada rasul-rasul mereka. kerana itu mereka tidak membantu memusuhi musuh Allah dan Rasul-Nya tetapi yang terjadi justeru sebaliknya. Sebagai contoh, seorang tokoh pendeta Yahudi, bernama Ka'ab bin Asyraf pergi ke Mekah dan menghasut kaum Musyrikin sehingga berjaya memujuk mereka untuk memerangi Rasulullah dalam perang Ahzab. Perang yang berlaku pada bulan Syawal tahun 5 Hijrah ini dari golongan musuh Islam terdiri dari kaum Musyrikin Mekah, bangsa Yahudi Khaibar dan suku-suku bangsa Arab yang masih menyembah berhala (Ghotfan, Murrah dan Asyja ').

Perang Ahzab diceritakan dalam Al-Quran pada surah Al-Ahzab ayat 10. Bangsa Yahudi yang bersekongkol dengan musuh-musuh Islam bahkan musuh bagi agama mereka sendiri adalah kerana dorongan kedengkian dan kebencian kepada Islam. Akibat daripada sikap mereka yang penuh kebencian pada kebenaran mereka rela untuk memberikan laluan kepada musuh-musuh Allah dan Rasul-Nya asalkan dapat menghancurkan kebenaran yang tidak diinginkannya.

Amalan-amalan kejahatan Zionisme yang tersembunyi menggunakan pelbagai cara dan kaedah dengan merangkul pelbagai ideaologi-ideaologi baik marxisme, kapitalisme, Nasionalisme. Dengan demikian seluruh sarana dan potensi yang ada dimanfaatkan untuk menghancurkan kekuatan Islam. 
Diterjemahkan dari sumber globalmuslim

Comments