Berbohong atas nama Rasulullah layak menjadi penghuni neraka

Dari Ali Bin Abi Talib r.a. dia mengatakan bahawa Rasulullah saw bersabda, "Jangan berbohong terhadapku. Sesungguhnya barang siapa yang berbohong terhadapku akan masuk neraka "(HR Bukhari, Muslim dan Tirmidzi)

سنن الدارمي 233: أخبرنا محمد بن عيسى حدثنا هشيم أخبرنا أبو الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار

Sunan Darimi meriwayatkan, telah mengkhabarkan kepada kami Muhammad bin 'Isa telah menceritakan kepada kami Husyaim telah mengkhabarkan kepada kami Abu Az Zubair dari Jabir ia berkata: Rasulullah shallallahu' alaihi wasallam bersabda: "Barang siapa yang berbohong dengan sengaja atas namaku, hendaknya ia persiapkan tempat duduknya dari api neraka ".

Dari salamah bin Al Akwa'r. A. : Bahawa Rasulullah saw bersabda, "Barang siapa yang berkata atas namaku terhadap apa yang tidak pernah aku katakan maka dia akan masuk neraka" (HR Bukhari)

سنن الترمذي 2583: حدثنا أبو هشام الرفاعي حدثنا أبو بكر بن عياش حدثنا عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار

Sunan Tirmidzi meriwayatkan, telah menceritakan kepada kami Abu Hisyam ar Rifa'i telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin 'Ayyasy telah menceritakan kepada kami Hasyim dari Zirr dari Abdullah bin Mas'ud dia berkata; Rasulullah shallallahu' alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa yang berbohong kepadaku dengan sengaja maka hendaklah mempersiapkan tempat duduknya di neraka. "

Dari Mughirah bin Syu'bah, dia mengatakan bahawa Rasulullah saw bersabda, "Sesungguhnya berbohong dengan atas namaku tidak seperti berbohong terhadap orang lain. Barang siapa yang berbohong atas nama aku dengan sengaja maka akan masuk neraka (HR Bukhari dan Muslim)

Dari Abdulllah bin Zubair dari ayahnya, Zubair bin Awwam ra dia berkata bahawa Rasulullah Saw bersabda, "Barang siapa yang berbohong atas namaku maka akan masuk neraka (HR Bukhari dan Abu Daud)

Berbohong atas nama Rasulullah Saw sangat berbahaya terhadap agama Allah SWT. Padahal, Rasulullah SaW tidak berkata atas dasar hawa nafsu, melainkan dengan wahyu dari Allah SWT. Barang siapa yang berbohong terhadap Rasululah SAW seakan-akan dia berbohong terhadap Allah SWT. Ramai sekali orang yang berbohong terhadap Rasulullah SAW seakan-akan dia telah berbohong terhadap Allah SWT. Ramai sekali orang yang berbohong terhadap Rasulullah Saw dalam sejarah perjalanan ummat Islam dengan tujuan duniawi, memberikan motif tertentu atau untuk melaksanakan keinginan dan cita-cita.

Namun, Allah memberikan anugerah kepada umat ini dengan adanya ulama yang mampu membuka dan menerangkan setiap hadis yang palsu dan bohong yang dinisbatkan kepada Rasulullah Saw. Demikian juga, Allah telah menganugerahkan kepada ummat ini para ulama yang mampu menerangkan hadis sahih dari hadis hasan, dhaif dan dhaif sekali. Semua ini adalah anugerah yang besar dari Allah terhadap ummat Muhammad. Sesungguhnya Allah menjaga kitab Al Qur'an, menjaga agama ini dan menjaga hadis yang mulia ini dengan segala kekuasaaan-Nya.

Diterjemahkan oleh Detik Islam dari sumber eramuslim.com, Wallahu'alam bissawab والله أعلمُ بالـصـواب

Comments

cucu mamak kutty said…
tadi petang aku ada komen tapi blogger detik islam ni dah delete,mengata org memang seronok tapi bila di komen tak sanggup nak terima....
UMOFX INDONESIA said…
berbohong saja sudah berdosa , apalagi bawa2 nama nabi untuk berbohong..