Ucapan Firaun ketika menyeksa isterinya

Orang-orang yang bertaqwa dan menyembunyikan ketaqwaannya dikalangan ummat ini jumlahnya tidaklah sedikit, baik dewasa maupun anak-anak, lelaki atau perempuan. Diantara mereka adalah Asiah Binti Mazahim, isteri Fir'aun. Dialah yang dimuliakan oleh Alah Ta'ala di dalam Al Qur'an. Allah berfirman:
66:11
66:11
"Dan Allah membuat isteri Fir'aun perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, ketika ia berkata;" Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisi-Mu dalam syurga dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim (QS At-Tahriim: 11)
Yahya bin Salam berkata, "Adapun firman Allah" Allah mengenai isteri dan isteri Luth perumpamaan bagi orang-orang kafir (QS AT Tahrim: 10) adalah perumpamaan yang disebutkan Allah sebagai teguran terhadap Aisyah dan Hafsah ketika mereka berselisih dengan Rasul SAW, dimana mereka ' berunjuk rasa 'kepada beliau. Lalu Allah membuat perumpamaan juga kepada mereka berdua tentang Isteri Fir'aun dan Maryam binti Imran, sebagai motivasi untuk berpegang teguh dalam ketaatan dan konsekuen terhadap agamanya.

Ada juga yang mengatakan "Ini adalah dorongan bagi kaum mukminin agar sentiasa bersabar ketika ditimpa cubaan. Yakni jagalah kesabaranmu ketika mendapatkan cubaan yang lebih lemah daripada kesabaran isteri Fir'aun ketika dia menghadapi tekanan dari Fir'aun. Dimana pada waktu itu Asiah beriman apa yang dibawa Musa. 

Abul Aliyah berkata, "Fir'aun mengetahui keimanan isterinya, lalu dia keluar di hadapan khalayak ramai seraya berkata, 'Apakah yang kalian ketahui tentang Asiyah binti Mazahim? Mereka memujinya. Maka Fir'aun berkata kepada mereka, "sesungguhnya dia menyembah Tuhan selain aku. "Mereka bertanya kepadanya (Jika demikian) bunuhlah dia." Kemudian dibuatkan untuknya tiang. Setelah itu tangan dan kakinya diikat.

Diapun berkata, "Ya tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah disisiMu dalam syurga. "Hal itu bersamaan dengan kehadiran Fir'aun di tempat penyiksaan itu. Maka dia (asiyah) tertawa ketika melihat rumahnya di syurga. Fir'aun mengulas., "Apakah kalian tidak merasa hairan dengan kegilaannya. Kita menyiksanya, namun dia tertawa. "Setelah itu keluarlah rohnya dari jasadnya.

Salman Al farisy berkata sebagaimana diriwayatkan Usman Al Hindy, "Awalnya dia diseksa dengan panas matahari. Ketika sinar matahari menyengatnya, para malaikat melindungi dengan sayap-sayapnya. "Dikatakan kedua tangan serta kakinya ditancapkan di bawah sinar matahari, sedangkan punggungnya menyentuh rantai yang melingkar. Lalu Allah memperlihatkan kepadanya hingga dia melihat tempatnya di syurga. "Hasan berkata," bahawasanya tempatnya di bina dari mutiara, "tatkala dia berkata," selamatkanlah aku. "Lalu Allah menyelamatkannya dengan sebaik-baik penyelamatan. Lalu dia mengangkat rohnya ke syurga. Disana dia makan, minum dan bersenang-lenang.

Inilah ciri-ciri wanita beriman. Dia hidup di bawah kekuasan Fir'aun dengan berbagai macam bahaya. Sementara suaminya adalah manusia paling kafir kepada Allah, Tuhan sekalian alam. Ketika itu Firaun telah mengakui dirinya sebagai Tuhan serta dzat yang patut disembah sebagai sekutu Allah. Namun Asiyah tidak tunduk pada keadaan yang demikian, bahkan dia menyerahkan segalanya kepada Allah baik ketika susah mahu pun senang. Memohon kepada Allah dengan berdoa untuk diselamatkan dari Firaun dan perbuatannya, baik kekufuran, kezaliman dan kesombongannya. Sebagaimana dia memohon keselamatan dari kaum yang zalim, yakni orang-orang qibti penduduk Mesir. Makbul terhadap permohonannya tidaklah lambat. Allah telah mengangkatnya ke tempat yang tinggi. Dia telah membina istana untuknya di syurga.!!

Diterjemahkan oleh Detik Islam dari sumber eramuslim.com, Wallahu'alam bissawab والله أعلمُ بالـصـواب

Comments