Umur langit dan bumi

"Allah-lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam enam masa, kemudian Dia berkuasa di atas 'Arsy. Tidak ada bagi kamu selain daripada-Nya seorang penolong pun dan tidak (pula) seorang pemberi syafa'at. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? "(QS. Al-Sajdah 32:4)

Katakanlah, "Sesungguhnya patutkah kamu kafir kepada Yang menciptakan bumi dalam dua masa dan kamu adakan sekutu-sekutu bagi-Nya? (Yang bersifat) demikian itu adalah Rabb semesta alam "(QS. Al-Fushshilat 41:9)
SATU dari sekian banyak contoh yang dirincikan Al-Qur'an adalah umur bumi dan alam semesta ini, yang kata orang bahawa bumi kita ini sudah tua. Lalu bagaimanakah Al-Qur'an menceritakan tentang perihal tersebut? dan bagaimana pula sistematika butiran?

Menurut kajian saintis, umur alam semesta atau disebut 'langit' dalam bahasa Al-Qur'an memang lebih 'tua' dari bumi. Berdasarkan QS. Al-Sajdah: 4 Allah SWT meletakkan kata 'langit' sebelum 'bumi'. Lalu, mengapa Allah selalu mendahului kata 'langit' dari pada 'bumi' dalam setiap firman-Nya? Berikut

butiran.

Analogi: Allah SWT. menciptakan langit dan bumi dalam enam masa (QS.Al-Sajdah 32:4), serta menciptakan bumi sebagai tempat tinggal dalam dua masa (QS. Fushshilat 41:9). Menurut para ahliGeologi, meninjau dari batuan meteorit tertua, anggaran umur bumi adalah sekitar 4,56 × 109 tahun. Kembali ke Al-Qur'an jika umur langit 6 masa dan umur bumi 2 masa, maka perbandingannya adalah 6: 2 = 3: 1, jadi umur alam semesta dapat kita cari dengan cara yaitu 4,56 × 109 × 3 = 13,68 × 109tahun. Itu adalah perhitungan umur umur alam semesta atau 'langit' versi Al-Qur'an.

Fakta: Versi sains modern menyatakan tentang sebuah teori bernama Big Bang yang menyebutkan bahawa umur alam semesta 13.7 × 109 tahun. Angka tersebut hampir mendekati angka anggaran umur alam semesta versi Al-Qur'an. Subhanallah, apakah ini suatu kebetulan?

Terdapat perbezaan 20 juta tahun antara perhitungan sains moden dengan Al-Qur'an. Namun, perbezaan ini bukanlah menjadi suatu perbezaan yang ketara. Dan kita boleh menyimpulkan bahawa Al-Qur'an merupakan sumber kajian dan pedoman yang sangat Tepat. Wallahu'alam Bissawab.

Sumber dari islampos.com

Comments