Akhir Zaman: Pemergian orang-orang soleh

Keadaan manusia pada zaman sekarang sudah ramai yang rosak, ibarat langit dan bumi jika kita bandingkan dengan keadaan manusia pada zaman sahabat Rasulullah Saw. Contohnya para sahabat adalah manusia yang paling giat beribadah, namun mereka masih takut ibadahnya tidak diterima oleh Allah swt. Sedangkan amalan kita sangat terhad, lebih banyak dosa dan maksiat. Namun ramai orang kita beramal sekadar beramal sahaja (tangkap muat).

Semakin mendekati hari kiamat, maka keadaan manusia semakin buruk, makin rosak dan semakin jauh dari petunjuk. Salah satu penyebabnya adalah kerana Allah swt telah banyak mencabut kehidupan orang-orang soleh di muka bumi ini. Banyak dari mereka sudah wafat kerana terbunuh oleh orang-orang kafir atau sebab lain.

Orang-orang soleh itu lebih banyak memilih jalan kesyahidan. Sebagaimana yang banyak kita saksikan pada kumpulan mujahidin di Iraq, Afghanistan, Palestin, Syria dan negera kaum Muslimin lainnya. Mereka sendiri adalah orang-orang yang rindukan perjumpaan dengan Allah dan Allah pun rindu berjumpa dengan mereka .

Di negera kita sudah banyak para ilmuan soleh satu persatu diambil oleh Rabb mereka. Banyak pengajian di pondok-pondok yang berubah haluan ketika alim ulamak, ustaz mereka sudah meninggal. Banyak organisasi-organisasi masyarakat Islam yang cenderung liberal ketika tokoh dan orang baik dari mereka pergi untuk selamanya. Bahkan, jika dilihat dalam komuniti yang lebih sempit juga tidak jarang kita saksikan anak-anak kepada ilmuan menjadi lia , maksiat , bahkan murtad setelah ayahnya meninggal.

Inilah keadaan pada akhir zaman nanti. Pemergian orang-orang soleh semakin bertambah, zaman kian rosak. Kezaliman berlaku dimana-mana sahaja dan kebodohan dengan cepat terseba . Rasulullah bersabda :

" Tidak akan tiba hari kiamat sehingga Allah mengambil orang-orang baik dari penduduk bumi, sehingga yang tinggal hanyalah orang-orang yang jelek , mereka tidak mengetahui yang baik dan tidak mengingkari yang mungkar . " (HR Ahmad)

Barangkali merupakan sebuah sunatullah Allah dengan keadaan zaman yang merosakkana. Allah mencabut nyawa orang-orang soleh terlebih dahulu. Wafatnya mereka adalah salah satu bentuk kasih sayang Allah untuk mempercepat perjumpaan mereka dengan zat yang paling dicintainya. Mereka sendiri semakin diringankan beban hidupnya kerana tidak lagi perlu menanggung beratnya zaman yang dihadapi.

Comments