Surah Al-Fatihah Dan Keajaiban Angka Tujuh

Apa rahsia yang ada diseebalik penamaan surah al-Fatihah? dengan nama as-Sab'ul Matsani (tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang)? Pembahasan berikut ini akan menjelaskan kepada anda sebahagian di antara keajaiban angka tujuh yang terdapat dalam surat al-Fatihah.

Allah Subhaanahu Wata'ala berfirman,

"Dan sesungguhnya Kami telah berikan kepadamu tujuh ayat yang dibaca berulang -ulang dan Al Quran yang agung. " (al - Hijr : 87)

Rasulullah shallallahu ' alaihi wasallam pernah bersabda,

"Alhamdulillahi rabbil ' alamin" (Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta Alam) (surah al-Fatihah) adalah as-Sab'ul Matsani (tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang) dan al-Quran yang Agung yang diberikan kepadaku." (Hadith Riyawat al-Bukhari)

Keajaiban Pertama

Jumlah ayat dalam surah al - Fatihah ada tujuh ayat. Jumlah langit ada tujuh. Jumlah bumi ada tujuh. Jumlah hari dalam seminggu ada tujuh hari. Jumlah pusingan yang dilakukan oleh seseorang yang melakukan tawaf mengelilingi kaabah adalah tujuh pusingan. Sa'i (berlari-lari kecil) antara Shafa dan Marwa dilakukan sebanyak tujuh kali. Melempar jumrah dilakukan oleh orang yang sedang melaksanakan ibadah haji sebanyak tujuh kali. Anggota badan yang diperintahkan oleh Rasulullah shallallahu ' alaihi wasallam untuk sentuh ke tanah (lantai) ketika sujud ada tujuh anggota badan. Jumlah pintu jahannam ada tujuh buah. Kata "jahannam" disebutkan dalam al-Quran sebanyak 77 kali ( 77 = 7x11).

Keajaiban ke Dua

Jumlah huruf hijahiyah yang ada dalam surah al-Fatihah ada 21 huruf (21 = 7x3). Huruf tersebut adalah :

ا ب ت ح د ذ رس ص ض ط ع غ ق ك ل م ن و ه ي

Keajaiban ke Tiga

Jumlah huruf yang terputus-putus yang ada dalam al-Quran ada 14 huruf (14 = 7x2). Huruf-huruf itu termasuk dalam huruf-huruf yang ada dalam surah al-Fatihah. Huruf-huruf tersebut adalah:

ا ل م ن ه ك س ي ع ص ر ق ح ط

Keajaiban ke Empat

Jumlah huruf dari kalimat الله iaitu ا , ل , dan ه yang ada dalam surah al - Fatihah ada 49 huruf (49 = 7x7)

Keajaiban ke Lima

Huruf yang terputus-putus yang pertama kali disebutkan dalam al-Quran adalah firman Allah الم yang merupakan ayat pertama dalam surat al-Baqarah. Jika kita mengira jumlah ketiga huruf tersebut ( ا , ل , dan م ) dalam surah al-Fatihah, akan kita dapati bahawa huruf ada 22 buah, huruf ل ada 22 buah dan huruf م ada 15 buah. Apabila kita menggandingkan jumlah ketiga huruf di atas maka akan terbentuk bilangan 222215 atau kalau kita membalik susunannya akan terbentuk bilangan 152222 dan 221522. Dan ajaibnya, ketiga bilangan tersebut merupakan kelipatan dari angka tujuh. ( 222215 = 7x31745 , 152222 = 21746 , 221522 = 7x31646 )

*Diterjemahkan oleh Detik Islam dari sumber jurnalhajiumroh.com

Comments