Wanita Tetap Miskin Walaupun Dunia di Tangannya

Aidh Al Qarny
Seandainya seorang wanita mempunyai seluruh dunia, mendapatkan seluruh ijazah di dunia ini dan meraih seluruh bintang kehormatan, namun dia tidak mempunyai suami, maka dia adalah tetap seorang yang miskin - Aidh Al Qarny

Comments