Enam jenis fitnah Dajjal

Tidak ada keraguan bagi orang yang beriman terhadap segala berita yang datang dari Rasulullah Shallallahu ' alaihi wa sallam, masuk akal atau pun tidak. Kerana mereka menyakini bahawa segala yang diberitakan oleh Rasulullah Shallallahu ' alaihi wa sallam sepanjang riwayatnya sahih, merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan segala perkara yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu ' alaihi wa sallam yang berkaitan dengan Dajjal seperti sifat-sifatnya, kejadian-kejadian luar biasa yang berlaku, masa tinggalnya di atas dunia, para pengikutnya, tempat turunnya, siapa yang akan membunuhnya dan sebagainya. Bagi orang yang beriman bukanlah sebuah khurafat dan tahayul yang menjajah akal serta hati mereka.

Fitnah yang dilakukan Dajjal adalah banyak sekali di antaranya ialah:

1 . Bersamanya ada syurganya dan nerakanya .

Dari Hudzaifah radhiyallahu ' anhu, Rasulullah Shallallahu ' alaihi wa sallam berkata :

" Dajjal cacat matanya yang kiri, keriting rambutnya, bersamanya syurga dan nerakanya. Nerakanya adalah syurga dan syurganya adalah neraka . " ( HR. Muslim , no . 2934 )

2 . Membunuh satu jiwa kemudian menghidupkannya kembali .

Rasulullah Shallallahu ' alaihi wa sallam berkata :

" Keluarlah pada hari itu seorang yang terbaik atau di antara orang terbaik. Dia berkata : ' Aku bersaksi engkau adalah Dajjal yang telah disampaikan kepada kami oleh Rasulullah Shallallahu ' alaihi wa sallam. ' Dajjal berkata ( kepada pengikutnya ) : ' Apa pendapat kalian jika aku bunuh dia dan aku hidupkan kembali apakah kalian masih ragu kepadaku? ' Mereka berkata : ' Tidak. ' Maka Dajjal membunuhnya dan menghidupkannya kembali .... " ( HR. Muslim no . 2938 )

3 . Menggergaji seseorang kemudian membangkitkannya kembali . ( HR. Muslim , 2938 / 113 )

4 . Memerintahkan langit untuk menurunkan hujan lalu turunlah hujan.

Dari An - Nawwas bin Sam'an ra : Rasulullah Shallallahu ' alaihi wa sallam berkata :

" ... Dia datang kepada satu kaum mendakwahi mereka. Mereka pun beriman kepadanya  menerima dakwahnya. Maka Dajjal memerintahkan langit untuk hujan dan memerintahkan bumi untuk menumbuhkan tanaman, maka turunlah hujan dan tumbuhlah tanaman .... " ( HR. Muslim no . 2937 )

Adapun kaum yang tidak beriman dan tidak menerima dakwah Dajjal, tidak ada sedikit harta pun tersisa pada mereka .

5 . Akan diikuti perbendaharaan harta.

Dalam hadits An - Nawwas bin Sam'an ra disebutkan , Rasulullah Shallallahu ' alaihi wa sallam berkata :

" ... Dia mendatangi reruntuhan dan berkata : ' Keluarkanlah perbendaharaanmu . ' Maka keluarlah perbendaharaannya mengikuti Dajjal seperti sekelompok lebah . " ( HR. Muslim no . 2937 )

6 . Bersamanya air , sungai , dan gunung roti , api , dan air .

Rasulullah Shallallahu ' alaihi wa sallam bersabda :

" ... Sesungguhnya bersama dia ada syurga dan nerakanya, sungai dan air, serta gunung roti. Sesungguhnya surganya Dajjal adalah neraka dan nerakanya Dajjal adalah syurga . " ( HR. Ahmad . Asy - Syaikh Al - Albani rahimahullahu berkata : sanadnya sahih . Lihat Qishshatu Masihid Dajjal )

Dari ' Uqbah bin ' Amr radhiyallahu ' anhu , dia berkata : Aku mendengar Rasulullah Shallallahu ' alaihi wa sallam berkata tentang Dajjal :

" Sungguh Dajjal akan keluar dan bersamanya ada air dan api . Apa yang dilihat manusia air sebenarnya adalah api yang membakar. Apa yang dilihat manusia api sesungguhnya adalah air minum sejuk yang segar. Barangsiapa di antara kalian yang mendapatinya hendaknya memilih yang dilihatnya api, kerana itu adalah air segar yang baik . " ( HR. Muslim no . 2935 )

Jika seorang mukmin telah mengetahui dan beriman akan keluarnya Dajjal dengan membawa fitnah yang demikian dahsyat, hendaknya dia mengamalkan beberapa sebab untuk menjaga dirinya dari Dajjal dan fitnahnya .

*Diterjemahkan dari sumber facebook.com/SudahTahukahAnda

Comments

fi said…
Wah blognya bagusijin shareya semoga bermanfaat