Orang kafir bersujud bila Rasulullah baca Surah Fushshilat

Suatu ketika, Rasulullah keluar di bulan Ramadhan menuju Masjidil Haram. Ketika itu Masjidil Haram dipenuhi oleh sekumpulan orang Quraisy yang ramai jumlahnya. Di antaranya terdapat para tokoh dan pembesarnya.

Lalu Rasulullah berdiri di tengah-tengah kumpulan ini. Kaki Fatimah tidak berganjak dari tempatnya menyaksikan keberanian ayahnya berada di tengah-tengah sekumpulan besar para musuhnya. Tiba-tiba Fatimah mendengar suara beliau yang keras ketika membaca surah An-Najm. Orang-orang kafir itu sebelumnya tidak pernah mendengar kalam Allah, kerana cara mereka yang turun-temurun adalah mengamalkan apa yang dipesankan oleh sebahagian mereka kepada sebahagian yang lain.

Di antara ucapan mereka adalah sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an yang artinya, "Janganlah kalian mendengar dengan sungguh-sungguh akan Al-Qur'an ini dan buatlah hiruk pikuk terhadapnya, supaya kalian dapat mengalahkan (mereka)," - (QS Fushshilat (41): 26).

Ketika Rasulullah mendatangi mereka secara tiba-tiba dengan membaca surah ini dan mengetuk telinga mereka dengan kalam Ilahi yang memukau, mereka merasa bingung dengan apa yang mereka alami. Maka masing-masing mereka mendengarkannya dengan baik. Tidak terfikir di benak mereka ketika itu sesuatu selainnya, sehinggakan ketika beliau membaca akhir surah ini seolah-olah hati mereka menjadi terbang. Kemudian beliau membaca ayat yang ertinya, "Maka bersujudlah kalian kepada Allah dan sembahlah (Dia)."

Setelah itu beliau sujud, dan tidak ada seorang pun yang dapat menguasai dirinya sehingga semuanya bersujud.

Fatimah hairan menyaksikan kejadian itu. Ia suatu pemandangan yang indah yang untuk saksikan. Para pemimpin kafir dan pembesar-pembesarnya menjadi bingung berhadapan dengan indahnya kebenaran. Penentangan yang ada di dalam hati mereka yang sombong dan suka mengejek itu pun hilang seketika. Mereka tidak boleh menahan diri untuk bersujud kepada Allah. Tiba-tiba diri mereka menjadi kosong dan sejuk ketika tersentuh oleh arus keyakinan yang timbul dari ayat-ayat Al-Quran yang mulia.

Kejadian ini merupakan petunjuk bagi setiap muslim bahawa sesungguhnya kekuatan keburukan itu, betapa besar pun berkuasanya kejahatan itu, ia tidak akan dapat melawan kalimah-kalimah yang mengandungi cahaya, dan tiang-tiangnya akan hancur apabila tersentuh oleh rahsia yang tersembunyi dalam kalimah -kalimah Allah ini.

Berita tentang kejadian ini sampai kepada orang-orang yang hijrah ke Habasyah, tetapi beritanya sama sekali berbeza dengan keadaan yang sebenarnya. Berita yang sampai kepada mereka adalah bahawa kaum Quraisy telah masuk Islam. Maka kembalilah mereka ke Mekah pada bulan Syawal tahun itu juga.

Ketika mereka telah berada di Mekah pada siang hari dan barulah mereka mengetahui masalah yang sebenarnya, mereka pun kembali ke Habasyah. Tidak ada yang masuk ke Mekah di antara mereka kecuali secara sembunyi-sembunyi atau dengan perlindungan seorang musyrik Quraisy, seperti Al-Walid bin Al-Mughirah dan Abu Talib bin Abdul Muththalib.

Diterjemahkan Oleh Detik Islam dari sumber islampos.com, Wallahu'alam bissawab والله أعلمُ بالـصـواب

Comments