Jika anda bercakap dengan orang Syiah, kemukakan 10 soalan ini

Kalau anda bercakap dengan orang Syiah atau ingin mengajak orang Syiah bertaubat dari kesesatan, atau diajak berdebat oleh orang Syiah atau anda mula dipengaruhi dai-dai Syiah cuba kemukakan 10 soalan asas di bawah ini. Sehingga kita boleh membuktikan, bahawa ajaran mereka sesat dan tidak boleh diikuti.

Soalan 1: "Nabi dan Ahlul Bait"

Tanyakan kepada orang Syiah: "Adakah anda mencintai dan memuliakan Ahlul Bait Nabi?" Dia pasti akan menjawab: "Ya! Bahkan mencintai Ahlul Bait merupakan pokok-pokok akidah kami. "Kemudian tanyakan lagi:" Benarkah anda sungguh-sungguh mencintai Ahlul Bait Nabi? "Dia tentu akan menjawab:" Ya, demi Allah! "

Lalu katakan kepada dia: "Ahlul Bait Nabi adalah ahli keluarga Nabi. Kalau orang Syiah mengaku sangat mencintai Ahlul Bait Nabi, seharusnya mereka lebih mencintai sosok Nabi sendiri? Bukankah sosok Nabi Muhammad Shallallah 'Alaihi Wasallam lebih utama daripada Ahlul Bait-nya? Mengapa kaum Syiah sering membawa-bawa nama Ahlul Bait, tetapi kemudian melupakan Nabi? "

Faktanya, ajaran Syiah sangat didominasi oleh perkataan-perkataan yang katanya berpunca dari Fatimah, Ali, Hasan, Husein, dan anak keturunan mereka. Kalau Syiah benar-benar mencintai Ahlul Bait, seharusnya mereka lebih mendahulukan Sunnah Nabi, bukan sunnah dari Ahlul Bait beliau. Syiah memuliakan Ahlul Bait kerana mereka memiliki hubungan dekat dengan Nabi. Kenyataan ini kalau digambarkan seperti: "Lebih memilih kulit rambutan daripada isi buahnya."

Soalan 2: "Ahlul Bait dan Isteri Nabi"

Tanyakan kepada orang Syiah: "Siapa yang termasuk golongan Ahlul Bait Nabi?" Nanti dia akan menjawab: "Ahlul Bait Nabi adalah Fatimah, Ali, Hasan, Husein, dan anak-cucu mereka." Lalu tanyakan lagi: "Bagaimana dengan isteri- isteri Nabi seperti Khadijah, Saudah, Aisyah, Hafsah, Zainab, Ummu Salamah, dan lain-lain? Mereka termasuk Ahlul Bait atau bukan? "Dia akan mengemukakan dalil, bahawa Ahlul Bait Nabi hanyalah Fatimah, Ali, Hasan, Husein, dan anak-cucu mereka.

Kemudian tanyakan kepada orang itu: "Bagaimana boleh anda memasukkan anak saudara Nabi (Ali) sebagai sebahagian dari Ahlul Bait, sementara isteri-isteri Nabi tidak dianggap Ahlul Bait? Bagaimana boleh cucu-cucu Ali yang tidak pernah melihat Rasulullah dimasukkan Ahlul Bait, sementara isteri-isteri yang biasa tidur bersama Nabi tidak dianggap Ahlul Bait? Bagaimana boleh Fatimah lahir ke dunia, jika tidak melalui isteri Nabi, iaitu Khadijah Radhiyallahu 'Anha? Bagaimana boleh Hasan dan Husein lahir ke dunia, kalau tidak melalui isteri Ali, iaitu Fathimah? Tanpa kehadiran para isteri solehah ini, tidak akan ada yang disebut Ahlul Bait Nabi. "

Faktanya, dalam Surah Al Ahzab ayat 33 disebutkan: "Innama yuridullahu li yudzhiba 'ankumul rijsa ahlal baiti wa yuthah-hirakum that-hira." (Bahawa Allah menginginkan menghilangkan dosa dari kalian, para ahlul bait, dan mensucikan kamu sesuci-sucinya). Dalam ayat ini isteri-isteri Nabi masuk kategori Ahlul Bait, menurut Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahkan selama hidupnya, mereka mendapat sebutan Ummul Mu'minin (ibunda orang-orang Mukmin) Radhiyallahu 'anhunna.

Soalan 3: "Islam dan Sahabat"

Tanyakan kepada orang Syiah: "Adakah anda beragama Islam?" Maka dia akan menjawab dengan penuh keyakinan: "Tentu sahaja, kami adalah Islam. Kami ini Muslim. "Lalu tanyakan lagi:" Bagaimana cara Islam sampai kepada anda, sehingga anda menjadi seorang Muslim? "Maka orang itu akan menerangkan tentang salasilah dakwah Islam. Bermula dari Rasulullah, lalu para sahabatnya, lalu dilanjutkan para Tabi'in dan Tabi'ut Tabi'in, lalu dilanjutkan para ulama Salafus Shalih, lalu disebarkan oleh para pendakwah ke seluruh dunia, hingga sampai kepada negara. "

Kemudian tanyakan kepada dia: "Jika anda mempercayai salasilah dakwah Islam itu, mengapa anda sangat membenci para sahabat, mengutuk mereka, atau menghina mereka secara keji? Bukankah anda mengaku Islam, sedangkan Islam diturunkan kepada kita melalui tangan para sahabat itu. Tidak mungkin kita menjadi Muslim, tanpa peranan sahabat. Jika demikian, mengapa orang Syiah suka mengutuk, melaknat, dan mencaci-maki para sahabat? "

Faktanya, kaum Syiah sangat mengelirukan. Mereka mencaci-maki para sahabat Radhiyallahu 'Anhum dengan sangat keji. Tetapi di sisi lain, mereka masih mengaku sebagai Muslim. Kalau memang benci sahabat, seharusnya mereka tidak lagi memakai label Muslim. Sebuah pepatah yang harus selalu diingat: "Tidak ada Islam, tanpa peranan para sahabat!"

Soalan 4: "Mengenai Imam Syiah"

Tanyakan kepada orang Syiah: "Apakah anda meyakini adanya imam dalam agama?" Dia pasti akan menjawab: "Ya! Bahkan imamah menjadi salah satu rukun keimanan kami. "Lalu tanyakan lagi:" Siapa imam-imam yang anda yakini sebagai teladan dalam agama? "Maka mereka akan menyebutkan nama-nama 12 imam Syiah. Ada juga yang menyebut 7 nama imam (versi Ja'fariyyah).

Lalu tanyakan kepada orang Syiah itu: "Mengapa dari ke-12 imam Syiah itu tidak disenaraikan nama Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafie, dan Imam Hanbali? Mengapa nama empat imam itu tidak masuk dalam deretan 12 imam Syiah? Apakah orang Syiah meragukan keilmuan empat imam mazhab tersebut? Apakah ilmu dan ketakwaan empat imam mazhab tidak sepadan dengan 12 imam Syiah? "

Faktanya, kaum Syiah tidak mengiktiraf empat imam mazhab sebagai sebahagian daripada imam-imam mereka. Kaum Syiah mempunyai salasilah keimaman sendiri. Terkenal dengan sebutan "Imam 12" atau Imamah Itsna Asyari. Hal ini merupakan bukti besar, bahawa Syiah bukan Ahlus Sunnah. Semua Ahlus Sunnah di muka bumi ini sudah sepakat tentang keimaman empat Imam tersebut. Para ahli ilmu sudah mafhum, jika disebut Al Imam Al Arba'ah, maka yang dimaksudkan adalah empat imam mazhab rahimahumullah.

Soalan 5: "Allah dan Imam Syiah"

Tanyakan kepada orang Syiah: "Siapa yang lebih anda taati, Allah Taala atau imam Syiah?" Tentu dia akan akan menjawab: "Jelas kami lebih taat kepada Allah." Lalu tanyakan lagi: "Mengapa anda lebih taat kepada Allah?" Mungkin dia akan menjawab: "Allah adalah Tuhan kita, juga Tuhan imam-imam kita. Maka sudah sewajarnya kita mengabdi kepada Allah yang telah menciptakan imam-imam itu. "

Kemudian tanyakan kepada orang itu: "Mengapa dalam kehidupan orang Syiah, dalam kitab-kitab Syiah, dalam pengajian-pengajian Syiah mengapa anda lebih sering mengutip pendapat imam-imam daripada pendapat Allah (dari Al-Quran)? Mengapa orang Syiah jarang mengutip dalil-dalil dari Kitab Allah? Mengapa orang Syiah lebih mengutamakan perkataan imam melebihi Al-Quran? "

Faktanya, sikap ideologi kaum Syiah lebih dekat kepada kemusyrikan, kerana mereka lebih mengutamakan pendapat manusia (imam-imam Syiah) daripada ayat-ayat Allah. Padahal dalam Surah An-Nisaa 'ayat 59 disebutkan, jika berlaku satu saja pertikaian, kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah sikap Islam, bukan melebihkan pendapat imam di atas perkataan Allah.

Soalan 6: "Ali dan jawatan Khalifah"

Tanyakan kepada orang Syiah: "Menurut anda, siapa yang lebih berhak mewarisi jawatan Khalifah selepas Rasulullah wafat?" Dia pasti akan menjawab: "Ali bin Abi Talib lebih berhak menjadi Khalifah." Lalu tanyakan lagi: "Mengapa bukan Abu Bakar, Umar, dan Uthman? "Maka kemungkinan dia akan menjawab lagi:" Menurut riwayat ketika peristiwa Ghadir Khum, Rasulullah mengatakan bahawa Ali adalah pewaris sah Kekhalifahan. "

Kemudian katakan kepada orang Syiah itu: "Jika memang Ali bin Abi Talib yang paling berhak atas jawatan Khalifah, mengapa selama hidupnya beliau tidak pernah menyalah kepemimpinan Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, dan Khalifah Uthman? Mengapa beliau tidak pernah menggalang kekuatan untuk merebut jawatan Khalifah? Mengapa ketika sudah menjadi Khalifah, Ali tidak pernah mengkritik Khalifah Abu Bakar, Umar, dan Uthman, padahal dia mempunyai kuasa? Kalau menyalahkan Khalifah merupakan kebenaran, tentu Ali bin Abi Talib akan menjadi orang pertama yang melakukan hal itu. "

Faktanya, Husein bin Ali Radhiyallahu 'Anhuma berani menggugat kepimpinan Dinasti Umayyah di masa Yazid bin Muawiyyah, sehingga kemudian terjadi Peristiwa Karbala. Kalau putra Ali berani memperjuangkan apa yang diyakininya benar, tentu Ali Radhiyallahu 'Anhu lebih berani melakukan hal itu.

Soalan 7: "Ali dan Husein"

Tanyakan kepada orang Syiah: "Menurut anda, mana yang lebih utama, Ali atau Husein?" Maka dia akan menjawab: "Tentu sahaja Ali bin Abi Talib lebih utama. Ali adalah ayah Husein, dia lebih dulu masuk Islam, terlibat dalam banyak peperangan di zaman Nabi, juga pernah menjadi Khalifah yang memimpin Ummat Islam. "Atau boleh saja ada pendapat di kalangan Syiah bahawa kedudukan Ali sama tingginya dengan Husein.

Kemudian tanyakan kepada dia: "Jika Ali memang dianggap lebih mulia, mengapa kaum Syiah membuat peringatan khusus untuk mengenang kematian Husein saat Hari Asyura pada setiap tarikh 10 Muharram? Mengapa mereka tidak membuat peringatan yang lebih megah untuk memperingati kematian Ali bin Abi Talib? Bukankah Ali juga mati syahid di tangan manusia durjana? Bahkan beliau wafat ketika memikul tugas sebagai Khalifah. "

Faktanya, peringatan Hari Asyura sudah seperti "Aidil Fitri" bagi kaum Syiah. Hal itu bagi memperingati kematian Husein bin Ali. Kalau orang Syiah konsisten, seharusnya mereka memperingati kematian Ali bin Abi Talib Radhiyallahu 'Anhu lebih dahsyat lagi.

Soalan 8: "Syiah dan Wanita"

Tanyakan kepada orang Syiah: "Apakah dalam keyakinan Syiah diajarkan untuk memuliakan wanita?" Dia akan menjawab tanpa keraguan: "Tentu sahaja. Kami diajar memuliakan wanita, menghormati mereka, dan tidak menzalimi hak-hak mereka? "Lalu tanyakan lagi:" Benarkah ajaran Syiah memberi tempat penting bagi kaum wanita Muslimah? "Orang itu pasti akan menegaskan kembali.

Kemudian katakan kepada orang Syiah itu: "Jika Syiah memuliakan wanita, mengapa mereka menghalalkan nikah mut'ah? Bukankah nikah mut'ah itu sangat menzalimi hak-hak wanita? Dalam nikah mut'ah, seorang wanita hanya dipandang sebagai pemuas seks belaka. Dia tidak diberi hak-hak nafkah secara baik. Dia tidak mempunyai hak mewarisi harta suami. Bahkan kalau wanita itu hamil, dia tidak boleh menyaman suaminya jika ikatan kontraknya sudah habis. Kedudukan wanita dalam ajaran Syiah lebih buruk dari kedudukan haiwan ternakan. Haiwan ternakan yang hamil dipelihara baik oleh para penternak. Sedangkan wanita Syiah yang hamil selepas nikah mut'ah, disuruh memikul risiko sendiri. "

Faktanya, kaum Syiah sama sekali tidak memberi tempat penting bagi kaum wanita. Hal ini berbeza sekali dengan ajaran Sunni. Di negara-negara seperti Iran, Iraq, Lubnan, dll. Amalan nikah mut'ah marak sebagai ganti seks bebas dan pelacuran. Padahal intepatinya sama, iaitu menghamba seks, menindas kaum wanita, dan menyebarkan pintu-pintu kekejian. Semua itu dilakukan atas nama agama. Na'udzubillah wa na'udzubillah min dzalik.

Soalan 9: "Syiah dan Politik"

Tanyakan kepada orang Syiah: "Dalam pandangan anda, mana yang lebih utama, agama atau politik?" Tentu dia akan berkata: "Agama yang lebih penting. Politik hanya sebahagian daripada agama. "Lalu tanyakan lagi:" Bagaimana kalau politik akhirnya mendominasi ajaran agama? "Mungkin dia akan menjawab:" Ya tidak boleh. Agama harus mendominasi politik, bukan politik mendominasi agama. "

Lalu katakan kepada orang Syiah itu: "Kalau perkataan anda benar, mengapa dalam ajaran Syiah tidak pernah sedikit pun melepaskan diri dari masalah hak Kekhalifahan Ali, tragedi yang menimpa Husein di Karbala, dan kebencian mutlak kepada Muawiyyah dan anak-cucunya? Mengapa hal-hal itu sangat mendominasi akal orang Syiah, melebihi kepentingan urusan akidah, ibadah, fiqh, muamalah, akhlak, tazkiyatun nafs, ilmu, dll yang merupakan pokok-pokok ajaran agama? Mengapa ajaran Syiah menjadikan masalah dendam politik sebagai menu utama akidah mereka melebihi keyakinan kepada Sifat-Sifat Allah? "

Faktanya, ajaran Syiah merupakan contoh telanjang ketika agama dijajah (ruang tambahan) oleh pemikiran-pemikiran politik. Bahkan bahan politiknya tertumpu pada sikap kebencian mutlak kepada pihak-pihak tertentu yang dianggap merampas hak-hak imam Syiah. Dalam hal ini akidah Syiah mirip sekali dengan konsep Holocaust yang dibangunkan Zionis antarabangsa, dalam rangka memusuhi Nazi sampai ke akar-akarnya. (Bukan bererti pro Nazi, tetapi di sana ada sisi-sisi kesamaan pemikiran).

Soalan 10. "Syiah dan Sunni"

Tanyakan kepada orang Syiah: "Mengapa kaum Syiah sangat memusuhi kaum Sunni? Mengapa kebencian kaum Syiah kepada Sunni melebihi kebencian mereka kepada orang kafir (non Muslim)? "Dia tentu akan menjawab:" Tidak, tidak. Kami bersaudara dengan orang Sunni. Kami mencintai mereka dalam rangka Ukhuwwah Islamiyyah. Kita semua bersaudara, kerana kita sama-sama mengerjakan solat menghadap Kiblat di Makkah. Kita ini sama-sama Ahlul Qiblat. "

Kemudian katakan kepada dia: "Kalau Syiah benar-benar mahu ukhuwwah, mahu bersaudara, mahu bersatu dengan Sunni; mengapa mereka menyerang tokoh-tokoh Ahlus Sunnah, seperti Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, Khalifah Usman, isteri-isteri Nabi (khususnya Aisyah dan Hafsah), Abu Hurairah, Zubair, Thalhah, dan lain-lain? Mencela, memaki, menghina, atau mengutuk tokoh-tokoh itu sama saja dengan memusuhi kaum Sunni. Tidak pernah ada ukhuwwah atau perdamaian antara Sunni dan Syiah, sebelum Syiah berhenti menista para sahabat Nabi, selaku panutan kaum Sunni. "

Fakta yang perlu disebut, banyak terjadi pembunuhan, pengusiran, dan kezaliman terhadap kaum Sunni di Iran, Iraq, Syria, Yaman, Lebanon, Pakistan, Afghanistan, dll. Hal itu menjadi bukti besar bahawa Syiah sangat memusuhi kaum Sunni. Hingga anak-anak Muslim asal Palestin yang menjadi pelarian di Iraq, mereka pun tidak luput dibunuhi kaum Syiah. 

Hal ini pula yang membuat Syaikh Qaradhawi berubah fikiran tentang Syiah. Jika sebelum ini beliau bersikap lunak, akhirnya mengakui bahawa perbezaan antara Sunni dan Syiah sangat sulit disatukan. Dalam lintasan sejarah kita mendapati bukti lain, bahawa kaum Syiah tidak pernah terlibat perang melawan negara-negara kafir. Justeru mereka sering bekerjasama dengan negara kafir dalam rangka menghadapi kaum Muslimin. 

Hancurnya Kekhalifahan Abbasiyyah di Baghdad, sikap permusuhan Dinasti Shafawid di Mesir, era Perang Salib di masa Shalahuddin Al Ayyubi, serta Khilafah Turki Uthmaniyah, di atas semua itu terakam fakta-fakta pengkhianatan Syiah terhadap kaum Muslimin. Begitu juga, jatuhnya Afghanistan dan Iraq ke tangan tentera Bersekutu di era moden, tidak lepas dari jasa-jasa para anasir Syiah dari Iran.

Demikianlah 10 soalan asas yang boleh kita gunakan untuk mematahkan pemikiran-pemikiran kaum Syiah. Insya Allah tulisan ini boleh dimanfaatkan untuk secara praktikal melindungi diri, keluarga, dan Ummat Islam dari propaganda-propaganda Syiah. Amin Allahumma amin.

Jika ada benarnya, hal itu semata merupakan kurniaan Allah Azza Wa Jalla. Kalau ada kesalahan, khilaf, dan kekurangan, itu dari diri saya sendiri. Wal 'Afwu minkum katsira, wastaghfirullaha li wa lakum, wa li sa'iril Muslimin. Alhamdulillahi Rabbil 'alamiin, wallahu a'lam bisshawaab.
Diterjemahkan dari sumber islampos.com

Comments

Anonymous said…
Syiah rofidoh asalnya fahaman politik bertukar menjadi agama.

Di mana al-Hassan di sisi syiah?
Anonymous said…
Soalan 1: "Nabi dan Ahlul Bait"


Tanyakan kepada orang Syiah: "Adakah anda mencintai dan memuliakan Ahlul Bait Nabi?" Dia pasti akan menjawab: "Ya! Bahkan mencintai Ahlul Bait merupakan pokok-pokok akidah kami. "Kemudian tanyakan lagi:" Benarkah anda sungguh-sungguh mencintai Ahlul Bait Nabi? "Dia tentu akan menjawab:" Ya, demi Allah! "


Lalu katakan kepada dia: "Ahlul Bait Nabi adalah ahli keluarga Nabi. Kalau orang Syiah mengaku sangat mencintai Ahlul Bait Nabi, seharusnya mereka lebih mencintai sosok Nabi sendiri? Bukankah sosok Nabi Muhammad Shallallah 'Alaihi Wasallam lebih utama daripada Ahlul Bait-nya? Mengapa kaum Syiah sering membawa-bawa nama Ahlul Bait, tetapi kemudian melupakan Nabi? "


Faktanya, ajaran Syiah sangat didominasi oleh perkataan-perkataan yang katanya berpunca dari Fatimah, Ali, Hasan, Husein, dan anak keturunan mereka. Kalau Syiah benar-benar mencintai Ahlul Bait, seharusnya mereka lebih mendahulukan Sunnah Nabi, bukan sunnah dari Ahlul Bait beliau. Syiah memuliakan Ahlul Bait kerana mereka memiliki hubungan dekat dengan Nabi. Kenyataan ini kalau digambarkan seperti: "Lebih memilih kulit rambutan daripada isi buahnya."

jawapan : Nabi SAW selamanya tetap d hati kaum syiah tanpa gagal. dan perintah taat pada ahlul bait sesudah rasulullah telah termaktub d dalam hadis( hadis Thaqalain) . dan ahlul bait khusus beliau adalah, ali, fathimah, hassan dan hussein. dan sesungguhnya rasul sendiri adalah ahlul bait kepada ali , fathimah, hassan, hussein dan anak cucu dan cicit. dan bilamana salah seorang daripada mereka2 ini menyebut ahlul bait maka itu termasuk diri rasul sendiri.

harap 2 lepas ni jgn salah faham tentang pegangan kami kepada rasul dan ahlul bait khusus beliau.
InsyaALLAH...
Anonymous said…
Soalan 2: "Ahlul Bait dan Isteri Nabi"


Tanyakan kepada orang Syiah: "Siapa yang termasuk golongan Ahlul Bait Nabi?" Nanti dia akan menjawab: "Ahlul Bait Nabi adalah Fatimah, Ali, Hasan, Husein, dan anak-cucu mereka." Lalu tanyakan lagi: "Bagaimana dengan isteri- isteri Nabi seperti Khadijah, Saudah, Aisyah, Hafsah, Zainab, Ummu Salamah, dan lain-lain? Mereka termasuk Ahlul Bait atau bukan? "Dia akan mengemukakan dalil, bahawa Ahlul Bait Nabi hanyalah Fatimah, Ali, Hasan, Husein, dan anak-cucu mereka.


Kemudian tanyakan kepada orang itu: "Bagaimana boleh anda memasukkan anak saudara Nabi (Ali) sebagai sebahagian dari Ahlul Bait, sementara isteri-isteri Nabi tidak dianggap Ahlul Bait? Bagaimana boleh cucu-cucu Ali yang tidak pernah melihat Rasulullah dimasukkan Ahlul Bait, sementara isteri-isteri yang biasa tidur bersama Nabi tidak dianggap Ahlul Bait? Bagaimana boleh Fatimah lahir ke dunia, jika tidak melalui isteri Nabi, iaitu Khadijah Radhiyallahu 'Anha? Bagaimana boleh Hasan dan Husein lahir ke dunia, kalau tidak melalui isteri Ali, iaitu Fathimah? Tanpa kehadiran para isteri solehah ini, tidak akan ada yang disebut Ahlul Bait Nabi.

Jawapan untuk soalan no 2

rasullullah , ali , fathimah hassan dan hussein adalah ahlul bait khusus. d sebabkan ianya khusus maka rasullullah telah bacakan doa sepertimana surah al ahzab tersebut. para isteri nabi adalah ahlul bait umum dan bukan termasuk dalam ahli kisa(doa rasul untuk mereka ahlul bait khusus) tetapi mereka ada keutamaan tersendiri. syiah tidak menolak para isteri nabi, termasuk isteri yg selalu menyakiti hati nabi...pada sesiapa pun isteri yg suka menyakiti hati suami, maka terimalah azab Allah
Cinkchaow said…

kepada admin
klo mau tau banyak tentang syiah
ya tanya ulama syiah jangan kamu tanya ulama yang anti syiah jadinya salah kaprah itu juga klo admin mau objektif. silahkan admin bertanya kepada ulama syiah insya allah akan di jawab. perlu anda ketahui itu adalah salah satu syarat2 analisis, itu pun klo anda mau belajar bagaimana cara menganalisis suatu masalah
Cinkchaow said…

kepada admin
klo mau tau banyak tentang syiah
ya tanya ulama syiah jangan kamu tanya ulama yang anti syiah jadinya salah kaprah itu juga klo admin mau objektif. silahkan admin bertanya kepada ulama syiah insya allah akan di jawab. perlu anda ketahui itu adalah salah satu syarat2 analisis, itu pun klo anda mau belajar bagaimana cara menganalisis suatu masalah
Anonymous said…
to ANONYMOUS 10.06
1.nabi muhammad ade sebut ahlul bait khusus n x khusus ke?
2.npe syiah memaki hamun sahabat nabi abu bakr, umar dan usman (alaihi salam)?
Anonymous said…
KEPADA MISTERI GUSETS SYIAH...

bab mutaah, adakah isteri imam mahdi juga mempraktiskan mutaah?

adakah isteri imam 12 juga mempraktiskan mutaah?

adakah ibu/isteri anda juga mempraktiskan mutaah?

syiah mengatakan Nabi saw memilih Ali sebagai khalifah selepas baginda, soalnya mengapa beliau tidak mempertikaikan kepada Abu Bakar, Umar dan Ali? ada tercatat dalam sejarah? tiada

Anonymous said…
kalau mencela sahabat bole jadi kafir, maka apa kedudukan aisya bila dia berkata: Bunuhlah sinathal itu. sesungguhnya dia sudah kafir." Dlm ayat ini aisya bukan saja menghina sahabat iaitu Utsman malah mengkafirkan utsman. Fatwa bunuh inilah yg menyebabkan utsman dibunuh. Nathal ialah kata penghinaan yg kebiasaan digunakan utk sorg tua yahudi.
muawiah memerintah setiap masjid dlm daulahnya (lebihkurang 70,000) supaya menghina Ali as dimimbar2 setiap hari jumaat.
ada juga dlm pemerintahan bani umayah, menyebut nama Ali bin Abi Thalib adalah satu kesalahan undang2.
Anonymous said…
bila aisyah berkata begitu?

terbukti ko memang pemfitnah isteri nabi..

muawiyah menghina Ali di mimbar setiap jumaat? ni satu lagi fitnah besar..

Muawiyah tidak pernah memusuhi Ali..ada sebab lain kenapa terjadi peperangan...pegi la baca sejarah

banyak saham ko fitnah kali ni..

ko tunggula di akhirat nanti, syiah laknatullah
Mael said…
mereka selain dari Ahlus Sunnah Wal Jamaah adalah sesat..
Syiah sejak dulu suka mencipta hadis kemudian kata hadis ini datang dari Ahlul Bait..
patutlah apabila ditanya kepada Imam Shafie tentang Syiah Rafidhah, Imam Shafie menjawab "Aku belum jumpa selain mereka (Syiah Rafidhah) yang paling kuat bersaksi dan bersumpah dusta"

izinkan aku bertanya kepada puak syiah melayu ni..jika kamu benar maka jawablah..
kamu mengatakan Muawwiyah telah kafir, dan hukum membai'ah orang kafir adalah haram..tapi akhirnya Hussein yang kamu katakan 'Ahlul Bait Khusus' itu telah membai'ah Muawwiyah..setahu aku 'Ahlul Bait Khusus' ini kamu katakan mereka semua 5 orang itu adalah maksum..maka bagaimana Hussein boleh membai'ah Muawwiyah???
Hussein membai'ah Muawwiyah kerana wahyu atau kerana ijtihadnya sendiri??
aku berikan kamu 2 pilihan jawapan..
jawapan pertama jika Hussein membai'ah Muawwiyah kerana wahyu maka kekhalifahan Muawwiyah adalah sah, dan tiada ruang untuk mempertikaikannya lagi..
jawapan kedua jika Hussein membai'ah Muawwiyah kerana ijtihadnya sendiri maka jelaslah di sini Hussein yang kamu kategorikan sebagai 'Ahlul Bait Khusus' itu telah melakukan dosa besar dan dia bukanlah 'maksum' lagi...
Mael said…
Syiah bukanlah merupakan suatu pegangan mazhab, bahkan ianya adalah suatu agama yang disandarkan kepada Islam dengan berpegang kepada hadis-hadis rekaan..
kamu mencela para sahabat..
kamu mencela isteri-isteri Rasullullah..apakah yang membezakan kamu hai Syiah dengan si zindiq Salman Rushdi yang dianggap 'halal' darahnya itu kerana memfitnah sahabat dan keluarga Rasullullah??

muslim Sunni telah lama bersabar dengan kamu hai Syiah, kerana Sunni sebelum ini tetap menganggap kamu adalah saudara..beriman dengan Allah dan beriman dengan Muhammad saw..
namun kali ini tidak lagi..Yusuf Qardhawi sendiri telah lama menunjukkan sikap lunak kepada kamu..kali ini Yusuf Qardhawi sendiri telah isytiharkan kamu hai Syiah sebagai musuh yang nyata bagi umat islam selain Yahudi..
Anonymous said…
kalau kata aisyah mengkafirkan uthman pun kamu tidak tau, elok pergi baca sejarah Islam. kalau nak tau pasal syiah jangan pergi baca alrahmah.com sbb itu situs wahabi. cari jawapan fitnah kalian disini.
http://syiahali.wordpress.com/2013/07/25/10-logika-dasar-penangkal-syiah-inilah-10-jurus-penangkal-kesesatan-syiah-level-awam-hingga-ulama/
Anonymous said…
sapa2 agama syiah ni eloklah pindah ke iran ke, syria ke...kat sana senang buat sex...nikah agak2 5 jam..lepas tu cerai...dgn budak bawah umurpun boleh...betapa sesat agama ini...bikin malu islam..istiharlah agama syiah sendiri..jgn sandarkan pada islam..
Unknown said…
Syiah2 x pyah la krang nk buat taqiyah kt sni da mmang taqiyah 2 jdi drah dging krang kn ...pg jhanam lah whai pngikut abdulah bn saba hngus lah kt nraka brsama khomeni.
Unknown said…
Syiah2 x pyah la krang nk buat taqiyah kt sni da mmang taqiyah 2 jdi drah dging krang kn ...pg jhanam lah whai pngikut abdulah bn saba hngus lah kt nraka brsama khomeni.
Unknown said…
Syiah2 x pyah la krang nk buat taqiyah kt sni da mmang taqiyah 2 jdi drah dging krang kn ...pg jhanam lah whai pngikut abdulah bn saba hngus lah kt nraka brsama khomeni.
Anonymous said…
hahaha gila arr soklan, sendiri tanya sendiri jawap tanpa ada sedikit pun nas dari hadis dan alquran. ko rasa soklan ni MAHA HEBAT la smpai org syiah pun boleh jatuh tersungkur? hahahaha lawak la anjing2 wahabi ni..syok sendiri.

aku soal ko tak perlu 10, 1 dah la. kat mana mula2 muncul mazhab aswj ni?hahahaha berbuih2 la mulut korang nk jawap...mmg biul la sek2 mu ni..hahahaha
Anonymous said…
wow yusuf qarddawi si nyanyuk tu kamu agung-agungkan? hahahahah lawak..

bkn setakat syiah, habis ulama2 suni dia kata sesat termasuklah syeikhul azahar dan muftinya. hahahaha...dah tua nyanyuk x sedar diri.dia memusuhi syiah bukan kerana sesatnya syiah, tidak lain hanya kerana kecewa anak lelakinya sendiri masuk syiah.

kesian kamu qardawi, ramai ulama sunni telah menentang pendapatmu akhir2 ini. kamu sudah memalukan islam, menjual agama dan menjadi boneka kaum kuffar. laknat....ahllahuakbar!!
Anonymous said…
Salam ya awal dan ya akhir,salam ya zahir dan ya batil,salam bagi yang mengetahui.kepada semua umat islam di seru supaya tidak bertikam lidah tentang syiah.ini adalah kerana hadith rasulullah saw pernah mengatakan syiah akan berpecah kepada 73,hanya 1 sahaja yg di terima.sunah wal jamaah tidak termasuk dlm pecahan 73 itu.berlakunya perpecahan selepas kewafatan rasulullah saw,ketika saidina ali.kw sibuk menguruskan jenazah beliau.mengapa abu bakar dan umar sibuk dengan jawatan khalifah untuk di bai'ah?sedangkan rasulullah saw sudah berpesan pada khutbah yang terakhir di ghadir khum.tahukah ahli sunnah ape yang terjadi kepada keluarga nabi selepas itu?saidina ali kw dan fatimah r.a di heret di ikat dan dipaksa oleh abu bakar dan umar untuk baiah abu bakar menjadi khalifah selepas nabi?siapakah keturunan abu bakar yg dikatakan sahabat ni?keturunan pemakan lalat,siapa pula keturunan umar?keturunan penzina dan hanya masuk islam secara terpaksa.Tidakkah kamu semua tahu tentang kebenaran itu pahit?tentang Ali dibunuh?hussein di penggal kepalanya dibawa merata?kenapa keturunan yang dikatakan sahabat ini membunuh keturunan rasulullah?uthman dibunuh oleh anak abu bakar?rasulullah pernah berpesan brg siapa yg menyakiti ali,dia menyakiti ku,brg siapa yg membenci ali,dia membenci ku.apa yang aku tahu ilmu zahir dan batin tentang alquran,ali juga tahu.kerana aku(rasulullah) umpama gedung ilmu,ali umpama kunci nya.jika kita sesama islam! Mengapa ada sikap benci sesama islam?berlakunya politik selepas rasulullah wafat.kesemua hadis sahih sila baca kitab al-kafi dan kitab al-sulaymn oleh sahabat hussein ketika rasulullah hidup.kepada ahli sunnah sila rujuk semula kitab shafie kembali.ini adalah kerana guru imam shafie adalah imam al jaafar keturunan rasulullah yg ke-6?tahukah ahli sunnah tentang alquran di malaysia tidak teratur seperti imam ali punya kompilasi alquran.iaitu susunan surah yg terawal adalah iqra bismirab bukan albaqarah.bukalah mata mu dan bacalah.buangkan yang keruh,ambil yang jernih.Allah beri akal fikiran untuk berfikir ke jalan yang baik dan positif.jangan mempersoalkan tentang sunnah nabi.seperti kenapa nikah mutaah?sebab dulu tidak ada pejabat kadi.kenapa jama solat hanya boleh buat 90 batu dari rumah?sedangkan rasulullah boleh membuat jamak bersebab ataupun tidak bersebab.ini adalah kerana islam itu mudah.tidak perlu bergaduh sesama islam kerana sesama kafir akan mentertawakan kita akibat dari fitnah dari si kafir.jika ada toleransi,insya'allah kita bersepadu.sekian.wabilahitaufiwal hidayah.assalamualaikum ya muslimin muslimat,mukminin dan mukminat
Anonymous said…
wahai kaumku jauhilah perasaan berdendam,kerna menyakkiti mahluk Allah adalah berdosa, dua dosa pada yg disakiti dan pada Allah,pada Allah mampu terampun pada mahluknya apa daya utk membuang dosa tadi...damaikanlah saudaramu yang bertelingkah kembali pada Alquran dan sunnah sahih Rasullullah....amiiiiiin Rabbana takabal doa S Abah
Anonymous said…
Syiah asal dari yahudi mengaku islam bahkan tidak mengamalkan ajaran islam yakni munafik.
kepada pembaca:-
simple, nak berlawan hujah dengan org syiah sekiranya ilmu kurang didada mmg sukar sehingga saudara akan tenggelam dgn pujuk hujah mereka akhirnya.
kesimpulan simple:-
Syiah = dicipta oleh org yahudi
so = apa lagi
xperlu fikir apa yg dihujahkan oleh org2 syiah sedangkan agama mereka dibawa oleh org yahudi
kesimpulan simple = xperlu nk fikir lagi, sedangkan kita semua tahu segala perancangan org2 yahudi sejak zaman Rasulullah lagi
ahli sunnah wal jamaah said…
belajar tak habis lepas tu buat pala kata golongan syiah nie berpandukan kepada syariat Islam...kalau SYIAH ni mazhab yang betol kenapa syiah terbahagi kepada beberapa jenis???peliknya....hal nie menunjukkan mazhab syiah tidak mempunyai persefahaman....kerana mereka hanya mengikut nafsu dan tipu daya syaitan yang hanya merosakkan anak cucu cicit nabi adam sahaja...satu lagi perkara kalau mazhab syiah nie betol kenapa golongan syiah sangat memuliakan Saidina Ali sehingga AZAN pun ada nama Ali...peliknya...kenapa kena bubuh nama ali,hebat sangat kah dia sehingga terlalu mengagungkannya...saidina Ali cuma sahabat nabi MUHAMMAD sahaja sama taraf dengan sahabat yang lain....satu lagi yang pelik kenapa siah anggap Ali sebagai maksum...sedangkan umat islam sudah tahu bahawa RASUL sahaja bersifat maksum.....ini menunjukkan bahawa mazhab syiah telah sesat dan menyeleweng....kalau kamu nie golongan syiah bertaubatlah sekarang kerana dunia kita hampir2 menghadapi hari yang dijanjikan oleh ALLAH iaitu hari kiamat...
Anonymous said…
saya setuju itu lebih baik..
Anonymous said…
Maaf krana menyelit komen, ada x yg bfahaman syiah kat sni yg ada anak dara lawa2? Aku nk bnikah ngn dia barang sehari dua, ada x? Jgn risau kerana anak anda xkan mengandungkn anak aku sbab aku menjubor je ngan dia, jadi benih aku xjumpa sasaran, ada x?
Anonymous said…
Sedar2 le wahai bfahaman syiah, anda hanya mjadi kuda tunggangan yahudi utk mlemahkan Islam, cb pkirkan ini.. Solat anda dh lama trbatal krana 3 kali pgerakkan menepuk peha, dahi anda juga x menyentuh bumi ktika sujud..
Unknown said…
Sapa khomeini?panggil dia jumpak aku sekarang,ak nak ajaq dia kelas agama sikit..dulu sekolah dok ponteng jadi macam tu la..syiah ye,meh sini ak nk pijak!bengong sungguh!yang cipta syiah kot la bodoh ketara,yang ikut lagi la bengong!bodo punya syiah!
hairul said…
pada zaman RASULULLAH, syiah suka curi selipar......
Unknown said…
Serious hang jangan lagi memburukkan ahli sunnah