Balasan membebaskan hutang

Dari Abdullah bin Abu Qatadah r.a, katanya:
Abu Qatadah mencari seseorang yang berhutang kepadanya dan menghilangkan diri. Kemudian orang itu ditemuinya. Dia berkata kepada Abu Qatadah,:Aku sedang dalam kesulitan. Maka berkata Abu Qatadah:Demi Allah! Demi Allah! Aku mendengar Rasulullah s.a.w bersabda,:Sesiapa yang ingin dibebaskan Allah dari kesulitan pada hari kiamat, maka hendaklah dia memberi kelapangan bagi orang-orang yang dalam kesulitan atau membebaskannya dari hutang.

Comments

Arief said…
Shoddaqo Rosuulul Kariim..
tetapi di hadits lain kita dilarang menunda2 bayar hutang...
Qoola Rasulullah saw: Mathlul Ghonii Zhulmun (Org yg menunda bayar hutang tatkala lapang/kaya merupakan suatu kezhaliman)