Akan ada banyak petir ketika mendekati kiamat

Imam Ahmad berkata, "Muhammad bin Mush'ab meriwayatkan kepada kami dari" Imarah dari Abu Nadhrah dari Abu Sa'id al Khudri bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Akan ada banyak petir ketika mendekati kiamat. Sehingga seorang lelaki dan suatu kaum berkata, 'Siapakah yang tersambar petir dari kalian pagi ini?' Mereka berkata, 'Telah tersambar petir si fulan dan si fulan "

Al Hafizh Abu Bakar al bazzar mengatakan dalam musnadnya, "Ishaq meriwayatkan kepada kami dari Khalid dari Suhail dari ayahnya Abu Hurairah bahawa Rasulullah SAW bersabda," Tidak akan terjadi kiamat hingga langit menurunkan hujan sampai tidak ada lagi rumah rumah orang orang bandar dan tidak ada pula rumah rumah orang kampung. "

Imam Ahmad berkata, "Mu'amal meriwayatkan kepada kami dari Himad dari Ali bin Zaid dari Khalid ibnul Huwairits dari Abdullah bin Amru bahawa Rasulullah SAW bersabda," Ayat ayat teruntai dalam sebuah tali, kemudian tali itu putus maka sebagian yang satu mengikuti sebahagian yang lain .

Dalam beberapa tahun terakhir, sebahagian negara akan mengalami hujan yang berterusan, bahkan Arab Saudi pada masa dulu sangat gersang dan jarang hujan pun telah mengalami hujan lebat berhari-hari dan mengakibatkan bencana banjir bahkan salji pun turun di sana, apakah ini salah satu pertandanya? Wallahu alam ...

Comments