Keajaiban Al-Quran: Air hujan itu tawar dan boleh diminum

"Maka terangkanlah kepadaKu tentang air yang kamu minum. Kamukah yang menurunkannya dari awan ataukah Kami yang menurunkan? Kalau Kami hendaki, nescaya Kami jadikan dia masin, maka mengapakah kamu tidak bersyukur? "(QS Al Waaqiah 56:68-70)

"... Dan Kami beri minum kamu dengan air yang tawar?" (QS Al Mursalat, 77:27)

"Dialah Yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, sebahagiannya menjadi minuman dan sebahagiannya (menyuburkan) tumbuh tumbuhan, yang pada (tempat tumbuhnya) kamu menggembalakan ternakmu (QS An-Nahl, 16:10)

Seperti telah kita ketahui, air hujan berasal dari penyejatan air dan 97% merupakan penyejatan air laut yang masin. Namun, air hujan adalah tawar. Air Hujan bersifat tawar kerana adanya proses fizik yang telah ditetapkan Allah. Berdasarkan sunnatullah ini, daripada manapun asal aor itu, penyejatan air ini berlaku baik dari air laut yang masin, atau dari tasik yang mengandungi banyak mineral, atau dari dalam lumpur, airnya yang menguap tidak akan mengandungi bahan lain.

Air hujan akan jatuh ke tanah dalam keadaan murni dan bersih, sesuai dengan ketentuan Allah: ".... Kami turunkan dari langit air yang amat bersih." (QS Al Furqan 25:48).

Maha suci Allah dengan segala kalamNya

Diterjemahkan dari sumber eramuslim.com

Comments