Rasulullah saw bersabda, “Jauhilah tujuh perkara yang membinasakan "

Dari Abu Hurairah r.a : Rasulullah saw bersabda, “Jauhilah tujuh perkara yang membinasakan :

(1) Mempersekutukan Allah 

(2) Sihir 

(3) Membunuh orang yang telah dilarang membunuhnya, kecuali kerana alas an yang dibenarkan Allah (seperti qisas) 

(4) Memakan harta anak yatim

(5) Memakan riba

(6) Lari dari medan pertempuran

(7) Menuduh wanita mukminah yang baik dan tahu memelihara diri, berbuat jahat (zina).” (0069)

Comments