Rasulullah menyarankan lelaki memelihara janggut


Pensyari'atan janggut dalam Islam adalah khusus bagi laki-laki (bukan pada wanita) dan bagi mereka yang memang Allah dikurniakan janggut yang tumbuh di pipi dan dagunya. Jika memang seseorang yang "dari sananya" tidak tumbuh janggut, tentu tidak dikenakan kewajiban (memelihara) janggut. Allah telah berfirman: "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya," [QS. Al-Baqarah: 286].

Ada begitu banyak hadis Nabi yang menyuruh lelaki untuk memelihara janggut.

"Potong pendeklah misai dan biarkanlah (peliharalah) janggut." (HR. Muslim no. 623)

"Selisilah orang-orang musyrik. Potong pendeklah misai dan biarkanlah janggut. "(HR. Muslim no. 625)

"Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan untuk memotong pendek misai dan membiarkan (memelihara) janggut." (HR. Muslim no. 624)

"Pendekkanlah misai dan biarkanlah (perihalah) janggut dan selisilah Majusi." (HR. Muslim no. 626)

Selain dalil-dalil di atas, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam juga sangat tidak suka melihat orang yang janggutnya dalam keadaan tercukur.

Ketika Kisro (penguasa Persia) mengutus dua orang untuk menemui Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Mereka menemui beliau dalam keadaan janggut yang tercukur dan misai yang lebat. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tidak suka melihat kedua-duanya. Beliau bertanya, "Celaka kalian! Siapa yang memerintahkan kamu seperti ini? "Keduanya berkata," Tuan kami (iaitu Kisra) memerintahkan kami seperti ini. "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda," Akan tetapi, Rabb-ku memerintahkanku untuk memelihara janggutku dan menggunting kumisku. "(HR . Thabrani, Hasan. Dinukil dari Minal Hadin Nabawi I'faul Liha)

Lihatlah saudaraku, dalam hadis yang telah kami bawakan di atas menunjukkan bahawa memelihara janggut adalah suatu perintah. Memangkasnya dicela oleh Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Menurut kaedah dalam Ilmu Ushul Fiqh, "Al Amru lil wujub" iaitu setiap perintah menunjukkan suatu kewajipan. Sehingga memelihara janggut yang tepat bukan hanya sekadar anjuran, namun suatu kewajipan. Di samping itu, maksud memelihara janggut adalah untuk menyelisihi orang-orang musyrik dan Majusi serta perbuatan ini adalah fithrah manusia yang dilarang untuk diubah.

Melalui hadis-hadis di atas, memelihara janggut tidak selalu Nabi kaitkan dengan menyelisihi orang kafir. Hanya dalam beberapa hadits namun tidak semua, Nabi kaitkan dengan menyelisihi Musyrikin dan Majusi. Sehingga tidaklah benar anggapan bahawa perintah memelihara janggut dikaitkan dengan menyelisihi Yahudi.

Maka sudah sewajarnya setiap muslim memperhatikan perintah Nabi dan celaan beliau terhadap orang-orang yang menggunting janggutnya. Jadi yang lebih tepat dilakukan adalah memelihara janggut dan memendekkan misai.
Diterjemahkan oleh Detik Islam dari sumber islampos.com

Comments