Akhir hayat Imam Al Ghazali


Syeikh Ahmad merupakan saudara dari Imam Abu Hamid Al Ghazali mengkisahkan, 

"Pada hari Isnin ketika waktu subuh, saudaraku Abu Hamid berwudhu dan melaksanakan solat lalu ia berkata, 'Ambilkan kafan untukku'. Lantas aku pun mengambilkan untuknya. Ia pun mencium kafan itu dan menutupkannya di wajah seraya berkata, 'Saya mendengar dan saya taat untuk menemui Yang Maha Kuasa' ". 

Syeikh Ahmad menceritakan, "Kemudian ia berbaring dan menghadap kiblat. Di saat sebelum langit menguning beliau pun wafat ".
(Thabaqat As Syafi'iyah Al-Kubra, 6/201)

Comments