Shakespeare pernah berkata "What's in a name?" Apalah erti sebuah nama? Namun dalam Islam, nama itu penting

Meskipun sasterawan Inggeris, Shakespeare, berkata "What's in a name?" Apalah erti sebuah nama? Namun dalam Islam, nama itu penting.

Nabi memerintahkan agar para orang tua memberi nama anaknya dengan nama yang baik:

Seorang datang kepada Nabi saw dan bertanya, "Ya Rasulullah, apa hak anakku ini?" Nabi Saw menjawab, "Memberinya nama yang baik, mendidik adab yang baik, dan memberinya kedudukan yang baik (dalam hatirnu)." (HR. Aththusi).

Nabi pernah mengubah nama yang ertinya buruk, Barrah, menjadi Zainab:

Dari Abu Hurairah ra., Ia berkata:

Semula nama Zainab adalah Barrah. Orang mengatakan, ia membersihkan dirinya. Lalu Rasulullah saw. memberinya nama Zainab. (Shahih Muslim No.3990)

Hendaknya memberi nama (tasmiyah) dilakukan pada saat aqiqah, iaitu menyembelih 2 ekor kambing untuk anak lelaki dan seekor kambing untuk anak perempuan:

Setiap anak tergadai dengan (tebusan) akikahnya (seekor atau dua ekor kambing) yang disembelih pada umur tujuh hari dan dicukur rambut kepalanya (sebahagian atau seluruhnya) dan diberi nama. (HR. An-Nasaa'i)

Ini adalah contoh nama-nama yang Islam:

Nama Nabi:
Muhammad atau Ahmad
Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Ismail, Ishaq, Luth, Nabi Yaakub, Yusuf, Syu'aib, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Ayyub, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Ilyas, Ilyasa ', Dzulkifli, Khaidir

Nama-nama yang diberikan Nabi:
Zainab (perempuan), Ibrahim, Mundzir

Nama anak Nabi:
Ibrahim, Qosim
Fatimah (Az Zahro), Ummu Kaltsum
Nama-nama orang baik dalam Al-Quran: Luqman (bapak yang bijaksana), Dzulkarnain (raja yang perkasa), Imran

Cucu Nabi:
Hasan, Husein

Isteri Nabi:
A'isyah, Ummu Salamah, Hafsah, Khadijah, Zainab, Shofiyah, Saudah, Maimunah, Juwairiyah

Orang tua Nabi:
Abdullah, Aminah, Halimah (ibu susu), Maryam (ibu Nabi Isa)

Bapa saudara Nabi:
Hamzah, Abbas

Sahabat Nabi:
Abu Bakar, Umar, Usman, Ali (Khulafaaur Rasyidiin)
Salman Al Farisi, Bilal, Khalid bin Walid, Mu'adz bin Jabbal, Anas bin Malik, Abu Dzar Al Ghifari, Abu Ubaidah, Al Miqdad in Amr bin Tsa'labah, Bara 'bin Malik, Fudhail bin Iyadl At Tamimy, Khobbaab bin al-Art, Zaid bin Harithah, Muaz bin Jabal, Mus'ab bin Umair, Utbah bin Ghazwan, Abdullah Bin Mughaffal, Abdullah Bin Malik, Ubai bin Ka'ab, Huzaifah

Asma'ul Husna (99 Nama terbaik Allah)
Asma'ul Husna ini perlu digabungkan dengan Abdul (Hamba) sehingga ertinya adalah Hamba Allah, contohnya Abdullah, Abdul Hakim, Abdul Hadi, Abdul Rahman, dan sebagainya. - sumber dari media-islam.or.id

Comments