Malaikat Jibril menutup mulut Firaun dengan pasir

Dari Sa'id bin Jubeir dari Ibnu 'Abbas radhiya'l-lahu' anhuma meriwayatkan: "dua orang Sahabat menghadap Rasulullah (bertanya tentang Firaun). Sabda Nabi SAW "Malaikat Jibril menutup mulut Firaun dengan pasir, khuatir kalau-kalau akan mengucapkan: la 'ilaha illa'l-lah" [1]

Hadis di atas umumnya dapat kita temui pada perbahasan ayat tenggelamnya Firaun, surah Yunus ayat 90, di mana Allah berfirman: "Dan Kami memungkinkan Bani Israil melintasi laut, lalu mereka diikuti oleh Fir'aun dan bala tenteranya, kerana hendak menganiaya dan menindas (mereka); hingga bila Firaun itu telah hampir tenggelam berkatalah dia: Saya percaya bahawa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israil, dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri (kepada Allah). "(Qs. 10: 90).
Pada saat-saat nazaknya, malaikat Jibril melihat gelagat Firaun akan mempergunakan kesempatan dalam kesempitan. Allah Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril untuk melaksanakan nyawa Firaun dengan cara menutup mulutnya dengan pasir, supaya tidak boleh mengucapkan keimanan dan pertaubatannya. Akhirnya Firaun mati dengan mulut menyon dan jauh dari rahmat Allah SWT (Tafsir Al-Kasyaf, 21 202). Kerana iman dan taubat pada saat ini, tiada guna sama sekali.

Mengutip Tafsir Syeikh Sa'di, ada dua keadaan di mana iman tidak berguna pada saat itu yakni beriman di hujung sakarat dan beriman menjelang hari Qiamat, sesuai firman Allah dalam surah Al-Mu'min: 85.

Firaun mati di Laut Merah atau laut Qalzum atau sebelumnya dikenali dengan nama FAM AL-HAIRUTS, berhampiran terusan Suez, pada tarikh 10 Muharram dan kerana itulah ada syari'at puasa 'Asyura, setelah sebelumnya menyatakan taubat dan yakin akan Tuhan Allah SWT Dan inilah taubat yang tertolak (Qs. 10:90)

Di antara perkara yang aneh dalam din Fir'aun adalah fitrah kejadiannya.  Bayi dicipta oleh Allah dalam keadaan fitrah, tapi nampaknya hadis ini dikecualikan terhadap bayi Firaun. Kerana sejak bayisudah kafir di dalam perut ibunya.

Bunyi hadis "wa khalaqa fir'aun fi Bathni ummihi kafiran," dan Firaun dijadikan (oleh Allah) dalam perut ibunya dalam keadaan kafir. (HR. Ibnu 'Adi dalam Al-Kamil dan Imam Thabarani dalam Al-Ausath). Ketika menyampaikan hadis ini Rasulullah SAW sedang berkhutbah di hadapan para sahabat pada petang hari.

Ahli sejarah berpecah dua, ada yang berkata Firaun itu nama orang (ismul 'ayam), yang lain dan terbanyak mengatakan Firaun itu gelaran bagi raja yang lupa daratan. Tapi yang jelas, nama ini pertama kali digunakan oleh Walid bin Mus'ab bin Rayyan, keturunan Lois bin Sam bin Nuh.

Firaun Musa adalah Ramses II atau Ramses Akbar, iaitu dinasti yang ke-19 yang naik takhta pada 1311 SM. Ada yang mengatakan bahawa, Firaun ini juga bernama Maneftah (1224-1214 SM) yang Allah binasakan bersama 700000 pasukannya di Laut Merah, mayatnya Allah selamatkan, pada syuruq (matahari terbit), mengikut Tafsir Muqatil (Qs. 10:90) .

Mayatnya diawetkan dalam bentuk mumia yang kini disimpan di muzium Mesir di Kaherah dengan pelbagai macam hikmah sejarah. Mumia ini ditemui pertama kali oleh ahli kaji purba Perancis, Loret, di Wadi al-Muluk (lembah raja-raja) Thaba Luxor Mesir pada tahun 1896 M. Pembalutnya dibuka oleh Eliot Smith, seorang ahli kaji purba Inggeris pada tarikh 8 Julai 1907.

Sebuah gelaran yang membawa kepada kultus. Pada ketika inilah gelaran boleh makan tuan. Gelaran mengheret pemiliknya pada kesombongan, sehingga boleh lupa daratan. Fitnah ghuluw (kultus, fanatik) muncul dari pemujaan gelaran yang melampaui batas.

Perhatikanlah mesej indah dari Imam as-Syafie rahimahullah berikut: Berkata Imam as-Syafie: "aku benci orang yang kelewat mengagungkan makhluk, hingga menjadikan kuburannya (di / sebagai) masjid. Aku khuatir terjadi fitnah atasnya dan fitnah ke atas orang sesudahnya. "

[1] Shahih, HR. Turmudzi [3107]; Ahmad [2145], at-Tabari [11/163]; Ibnu Hibban [6215]; Nasa'i [6 / 363]. Dishahihkan oleh Syeikh Albani dalam as-Shahihah [2015] dan Shahih Sunan Tirmidzi [2484]. Dishahihkan juga oleh Syeikh Syu'aib Arnouth, Tahqiq Shahih Ibnu Hibban [14/98]


Comments